Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55 => ข้อความที่เริ่มโดย: pr.lpru ที่ พฤษภาคม 11, 2010, 01:57:43 pm

หัวข้อ: นร./นศ.คึกคักสอบคัดเลือกเข้าราชภัฏลำปางแน่น
เริ่มหัวข้อโดย: pr.lpru ที่ พฤษภาคม 11, 2010, 01:57:43 pm
นร./นศ.คึกคักสอบคัดเลือกเข้าราชภัฏลำปางแน่น
   บรรยากาศนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พ.ค. ๒๕๕๓ เป็นไปอย่างคึกคัก ด้านกองพัฒนานักศึกษาเตรียมจัดค่ายคุณธรรมฯ สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกประเภทรับตรง
   เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดให้มีการสอบคัดเลือกสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมีนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ๔ ปี ปริญญาตี ๔ ปี (เทียบโอนรายวิชา) และปริญญาตรี ๕ ปี จำนวนถึง ๑,๘๐๐ คน เดินทางมาสอบคัดเลือกดังกล่าว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๓ ทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยและบอร์ดประชาสัมพันธ์  และกำหนดให้นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารายงานตัวในวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๓ ตามลำดับ
   ในขณะที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เตรียมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๓ สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงและเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยจะมีการแบ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นรุ่น ๆ ละประมาณ ๕๕๐ คน เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระยะเวลารุ่นละ ๒ คืน ๓ วัน โดยจะมีวิทยากรจากหลายภาคส่วนดำเนินการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตรและกิจกรรม เช่น กิจกรรมการสร้างระเบียบวินัยจะมีวิทยากรที่เป็นทหารมาฝึกอบรม  กิจกรรมการอบรมคุณธรรมก็จะมีพระอาจารย์มาบรรยาย เป็นต้น