Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55 => ข้อความที่เริ่มโดย: pr.lpru ที่ เมษายน 20, 2010, 02:05:21 pm

หัวข้อ: การจัดการทั่วไป ภาค กศ.บป. ราชภัฏลำปางจัดงานราตรีสัมพันธ์
เริ่มหัวข้อโดย: pr.lpru ที่ เมษายน 20, 2010, 02:05:21 pm
การจัดการทั่วไป ภาค กศ.บป. ราชภัฏลำปางจัดงานราตรีสัมพันธ์
หาทุนการศึกษาแก่นักเรียนบ้านม่อนแสนศรี
   นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ภาคพิเศษ (กศ.บป.) รุ่นที่ ๒๒/๒ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดงานราตรีสัมพันธ์สานฝันเพื่อน้อง กำหนดจัดงาน ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ นี้
   นายปิยะ วัตถพาณิชย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปภาคพิเศษ (กศ.บป.) รุ่นที่ ๒๒/๒ กลุ่มเวล เอนเตอร์เทนเม้นท์ โครงการธุรกิจจำลอง จัดงานราตรีสัมพันธ์ สานฝันเพื่อน้อง ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและยังเป็นการหารายได้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านม่อนแสนศรี ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง อีกด้วย
   การจัดโครงการและกิจกรรมของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ได้จัดให้มีการจำหน่ายบัตรเป็นโต๊ะจีน ซึ่งจะมีกิจกรรมเพื่อความบันเทิงภายในงานอย่างหลากหลายด้วย ทั้งนี้ผู้สนใจที่ประสงค์จะร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านม่อนแสนศรี ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ผ่านกิจกรรมงานราตรีสัมพันธ์ สานฝันเพื่อน้อง ที่จัดขึ้นในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ นั้น สามารถติดต่อซื้อบัตรหรือสำรองที่นั่งได้ที่สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือที่นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) รุ่นที่ ๒๒/๒ กลุ่มเวล เอนเตอร์เทนเม้นท์ โครงการธุรกิจจำลอง หรือที่คุณพีระเชษฐ อุปปัญญา เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง