Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55 => ข้อความที่เริ่มโดย: pr.lpru ที่ เมษายน 19, 2010, 02:02:26 pm

หัวข้อ: แจ้งหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคพิเศษ(กศ.บป.)
เริ่มหัวข้อโดย: pr.lpru ที่ เมษายน 19, 2010, 02:02:26 pm
   เนื่องจากในวันที่ 24-25 เม.ย. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะเป็นสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าบรรจุ
เข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวร
   ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งให้นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)หยุดการเรียนการสอนในวันดังกล่าวและขอแจ้งให้ผู้ติดต่อราชการให้ติดต่อราชการใน
วันถัดไป