ผู้เขียน หัวข้อ: คอมพ์ธุรกิจเมืองรถม้าแข่งขันอี-บุ๊ค  (อ่าน 3169 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คอมพ์ธุรกิจเมืองรถม้าแข่งขันอี-บุ๊ค
หวังสร้างแรงจูงใจครูและนร. สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประกวดการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Book รับผลงานเพื่อร่วมประกวดเฉพาะนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมและมัธยมทั่วประเทศ
   อาจารย์เนตรดวง โทธรัตน์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า จากการที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะจัดงาน Management Fair ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณคณะวิทยาการจัดการ โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวด แข่งขัน นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา คณาจารย์ การสัมมนาวิชาการ และอื่น ๆ อีกมากมายตลอดทั้ง ๓ วัน นั้น เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมกับทางคณะและการดำเนินงานตามแผนงานของสาขาวิชานั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้จัดโครงการประกวดการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author หัวข้อ E-Book for Education Contest ๒๐๑๐” เพื่อเป็นเวทีสำหรับครู อาจารย์ นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการนำทักษะ ความรู้ความสามารถมาผสมผสานกับเทคโนโลยีเพื่อการผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาหรือการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ       E-Book
   นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและกระตุ้นให้ครู อาจารย์ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการใช้สื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยยังจะได้รับความสนใจในการเรียนการสอนจากนักเรียนอีกด้วย   การประกวดการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author หัวข้อ E-Book for Education Contest ๒๐๑๐” ในครั้งนี้ ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะรับผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดจากครู อาจารย์ นักเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นทีม ๆ ละ ๓ คน ประกอบด้วยครู ๑ คนและนักเรียน ๒ คน โดยจะรับสมัครผู้สนใจและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓  และจะมีการประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการประกวดรอบแรกในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓  และทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้นำเสนอผลงานและประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ นี้
   ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าวจะมีรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศรวมทั้งรางวัลชมเชยต่าง ๆ เป็นเงินรางวัลพร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ทีมที่ได้รับรางวัลด้วย สำหรับผู้ที่สนใจและประสงค์จะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lpru.ac.th/new_53/May/Detail.pdfหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๔-๖๘๗๕๔๔๖ (อาจารย์ชไมพร สืบสุโท)