ผู้เขียน หัวข้อ: แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  (อ่าน 2701 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
              เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพสูง อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๑ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ ข้าราชการบำนาญ เป็นที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านการบริหารทั่วไป และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามภารกิจที่อธิการบดีมอบหมาย
   
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
          
           สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓