ผู้เขียน หัวข้อ: มร.ลป.จัดสัมมนาบูรณาการชุมชนรอบ กฟผ.แม่เมาะ  (อ่าน 2586 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
มร.ลป.จัดสัมมนาบูรณาการชุมชนรอบ กฟผ.แม่เมาะ
ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแผนแม่บทการสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) จัดการสัมมนาบูรณาการชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะตามแผนงานแม่บทสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) จังหวัดลำปาง จัดการสัมมนาการบูรณาการชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยได้รับเกียรติจากนายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์ หมั่นการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากหลายภาคส่วนอาทิกลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระสงฆ์ นักวิชาการอิสระ คณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) จังหวัดลำปาง และสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง รวมกว่า ๒๐๐ คน
สำหรับการจัดสัมมนาการบูรณาการชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์   เดี่ยววิไล  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า การจัดงานเวทีสัมมนาบูรณาการชุมชนโดยรอบ กฟผ             .แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง  ดังกล่าวนั้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเพื่อถอดบทเรียนและนำร่างแผนที่ได้จากการลงพื้นที่ทั้ง  ๕  ตำบล  นำเสนอเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน อันจะนำผลการระดมความคิดเห็นไปประกอบในการจัดทำแผนฯ ซึ่งการสัมมนาการบูรณาการชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะเมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมตามโครงการ “แผนแม่บทสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.“  ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการโครงการศึกษาและติดตามผล โดยโครงการนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทั้งในด้านของการบูรณาการ การสร้างความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนแม่บทสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธฺ กฟผ. ตามนโยบายการดำเนินการด้านการสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ที่มุ่งสร้างความเข้าใจในกระบวนการผลิตของ กฟผ. รวมทั้งในด้านของผลของการวิจัยดังกล่าวทำให้คณาจารย์ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสามารถเรียนรู้กระบวนการและการดำเนินโครงการวิจัยในด้านต่าง ๆ อีกด้วย