ผู้เขียน หัวข้อ: สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีคนใหม่  (อ่าน 2655 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแต่งตั้ง
รักษาราชการแทนอธิการบดีคนใหม่
   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคนใหม่เพื่อดำรงตำแหน่ง ๑๘๐ วัน แทนคนเดิมที่หมดวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๓
   เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายหลังคนเดิมคือผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ  หมดวาระการดำรงตำแหน่ง และสภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๓ มีมติแต่งตั้งให้อาจารย์วิรัช ไชยรักษ์ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีคนใหม่เป็นเวลา ๑๘๐ วัน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.๒๕๔๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
   นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางยังได้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ๕ ท่านดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์,รองศาสตราจารย์จำเนียร นันทดิลก,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์ หมั่นการ,อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป