ผู้เขียน หัวข้อ: ม.ราชภัฏลำปางแจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๕๔  (อ่าน 2899 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
ม.ราชภัฏลำปางแจ้งกำหนดการรับสมัคร
นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๕๔
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทั้งประเภทรับตรงและประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
   อาจารย์วิรัช ไชยรักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า เนื่องด้วยในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ปริญญาตรี ๕ ปีและปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนรายวิชาหรือ ๒ ปีต่อเนื่องเดิม) ในสาขาวิชาต่างๆ นั้น ซึ่งขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ประกาศกำหนดการรับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรงไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งตามกำหนดการรับสมัครนั้น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน – ๒๕ พฤศจิกายน โดยได้ประสานงานให้ฝ่ายแนะแนวของสถาบันการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการในการรับสมัครนักศึกษาและส่งเอกสารการสมัครและรายชื่อมายังมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ นี้
   ในส่วนของการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ นั้นทางมหาวิทยาลัยกำหนดจำหน่ายเอกสารการสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ ๙ มกราคม – ๙ เมษายน ๒๕๕๔ โดยจะมีการสอบคัดเลือกทั้งภาคข้อเขียนและปฏิบัติในวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และสำหรับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนั้นประกอบด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมีสาขาวิชาต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรรวม ๔๐ สาขาวิชา
   ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร.๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๔๐,๑๑๐๒ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.lpru.ac.th