ผู้เขียน หัวข้อ: สถาบันภาษา มร.ลป. จัดแข่งสุนทรพจน์ระดับประเทศ  (อ่าน 2420 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
สถาบันภาษา มร.ลป. จัดแข่งสุนทรพจน์ระดับประเทศ
   โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มร.ลป. จัดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ เชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกภูมิภาคร่วมด้วย
   อาจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา (ศูนย์ภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ “English Speech Competition” 2011  ในวันพุธที่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมฝ้ายคำ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้แสดงความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและทัศนคติที่ดีต่อการพูดภาษาอังกฤษ  โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
   การแข่งขัน English Speech Competition 2011 ในครั้งนี้ทางโครงการจัด
ตั้งสถาบันภาษา ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีหัวข้อในการแข่งขันดังนี้คือ What, if anything should governments do to address wealth inequalities in society? , Does the tradition of hazing new students have a place in modern education? , Scientists agree that if we fail to take action to stop climate change, there is a danger that much of the Bangkok area will be uninhabitable by the end of this century. What, if anything, should be done to prevent this happening?
   ซึ่งนักศึกษาทีสนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสอบถามและสมัครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา (ศูนย์ภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร.๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๖๐๐๔ หรืออ่านรายละเอียดที่ www.lpru.ac.th