ผู้เขียน หัวข้อ: คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.อบรมกลุ่มอาชีพ หวังพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล  (อ่าน 2578 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.อบรมกลุ่มอาชีพ
หวังพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล
   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่ทะและอำเภอห้างฉัตร หวังพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้มาตรฐาน มผช.เพื่อนำผลิตภัณฑ์สู่สากล
   เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดการอบรมการประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)และวิจัยวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากพื้นที่ในอำเภอแม่ทะ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๕๐ ท่าน และมีนางศิริพร ชวพันธ์ รองนายกเทศมตรีเทศบาลตำบลแม่ทะ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจากนายระวีวงศ์                    วงศ์ปราชญ์ นายอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ในการอบรมดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า การจัดการอบรมการประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และวิจัยวิสาหกิจชุมชน ครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากคณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประกอบกับในพื้นที่อำเภอแม่ทะและอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่โครงการวิจัยของคณาจารย์ในคณะ รวมทั้งชุดโครงการวิจัยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่สากลที่มีโครงการวิจัยย่อยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจุชมชน การดำเนินงานของกลุ่มวิชาหกิจชุมชนอันนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชนพื้นที่วิจัย
   นอกจากนี้ การจัดอบรมดังกล่าว ทางคณะวิทยาการจัดการยังมุ่งหวังที่จะสร้างองค์ความรู้และกระตุ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างความเข้มแข็งและการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจชุมชน โดยทางคณะได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาบรรยายให้แก่สมาชิก ตัวแทนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ พร้อมกันนี้ในการอบรมดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในกระบวนการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบ้านแม่ทะ โดยมีอาจารย์อัจฉรา มลิวงศ์และอาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้ดำเนินโครงการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มผช. ก่อนการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน มผช. ที่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบ้านแม่ทะ มีความต้องการแต่ยังขาดองค์ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการดังกล่าว
   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวในตอนท้ายว่า นอกเหนือจากการอบรมการประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)และวิจัยวิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านมานั้น ในชุดโครงการวิจัยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่สากลจะมีการวิเคราะห์กระบวนการการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปางสู่การพัฒนาจากในท้องถิ่น ในชุมชนสู่สากลตามเป้าหมายของการดำเนินงานวิจัยต่อไป