ผู้เขียน หัวข้อ: ม.ราชภัฏลำปางรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  (อ่าน 2517 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
ม.ราชภัฏลำปางรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนจำนวน ๙ อัตรา
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง จำนวน ๙ อัตรา ดังนี้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓  (นักประกันคุณภาพ) ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ จำนวน ๖ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท เพื่อสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะครุศาสตร์ คณะละ ๑ อัตรา โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ โดยทางมหาวิทยาลัยจะรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
   ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓ (สาขานาฏศิลป์) สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและมีความรู้ความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์ มีความสามารถในการถ่ายทอดการแสดงนาฏศิลป์แก่ผู้สนใจ   โดยทางมหาวิทยาลัยจะรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๖ กันยายน – ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๓  สังกัดงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งเรียนบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีเป็นอย่างดี   โดยทางมหาวิทยาลัยจะรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๖ กันยายน – ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับ ๒ สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๑๐๐ บาท โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยทางมหาวิทยาลัยจะรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๖ กันยายน – ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
   ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามและสมัครเพื่อสอบคัดเลือกได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร.๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๕ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.lpru.ac.th