ผู้เขียน หัวข้อ: ราชภัฏเรดิโอเปิดจุดรับสัญญาณวิทยุทดลองนำร่อง ๔ พื้นที่ในมหาวิทยาลัย  (อ่าน 2511 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
ราชภัฏเรดิโอเปิดจุดรับสัญญาณวิทยุทดลองนำร่อง ๔ พื้นที่ในมหาวิทยาลัย
   สถานีวิทยุราชภัฏเรดิโอร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏลำปางเปิดจุดบริการรับสัญญาณสถานีวิทยุราชภัฏเรดิโอ F.M.๑๐๕.๕ MHz ภายในมหาวิทยาลัย หวังเพิ่มช่องทางรับข้อมูลข่าวสารและแหล่งพักผ่อนให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยนำร่องใน ๔ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
   ผศ.สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง “ราชภัฏเรดิโอ” ความถี่ F.M.๑๐๕.๕ MHz ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ดำเนินโครงการจุดรับและกระจายเสียงสัญญาณวิทยุราชภัฏเรดิโอ หรือ Radio point  ขึ้นเพื่อให้บริการด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านการส่งกระจายเสียงของคลื่นวิทยุราชภัฏเรดิโอของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางซึ่งได้ทำการออกอากาศทั่วจังหวัดลำปางทางคลื่นความถี่ของวิทยุกระจายเสียง F.M.๑๐๕.๕ MHz และออนไลน์ในระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.lprudadio.com โดยทางสถานีวิทยุราชภัฏเรดิโอและงานประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการทำโครงการ Radio point ขึ้นโดยเปิดจุดบริการรับและกระจายเสียงสัญญาณวิทยุในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ๔ จุดประกอบด้วย ลานลีลาวดี อาคาร ๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ห้องอาหารคณะวิทยาการจัดการ (โดเรมอน) ชั้น ๑ คณะวิทยาการจัดการ  ลานพักผ่อนหน้าอาคาร๗ สำนักงานบัณฑิตศึกษาและซุ้มพักผ่อนหลังอาคาร ๑ คณะครุศาสตร์
   สำหรับการดำเนินโครงการ Radio point ในครั้งนี้ ทางสถานีวิทยุราชภัฏเรดิโอจะมีการปรับผังรายการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่กลุ่มผู้ฟังที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นแต่ประชาชนทั่วไปในจังหวัดลำปางที่รับฟังก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย โดยจะมีการเพิ่มรายการที่ผลิตขึ้นใหม่ ๑ ช่วงคือทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแทรกช่วงการรายงานข่าวของมหาวิทยาลัยในต้นชั่วโมงเวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. โดยจะมีทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงาน คณะ สำนักร่วมผลิตรายการดังกล่าวด้วย