ผู้เขียน หัวข้อ: สถาบันภาษา ม.ราชภัฏลำปางรุกพัฒนาภาษาอังกฤษครูและบุคากรการศึกษาทั่วลำปาง  (อ่าน 2577 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
สถาบันภาษา ม.ราชภัฏลำปางรุกพัฒนาภาษาอังกฤษครูและบุคากรการศึกษาทั่วลำปาง
   โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ม.ราชภัฏลำปาง  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วจังหวัดลำปางทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดอบรมในหลักสูตร IBT practice โดยกำหนดค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเพียงคนละ ๑,๒๐๐ บาท และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย
   อาจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักษ์ธรรม    หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดเผยว่า เนื่องด้วยโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในอย่างต่อเนื่อง  ทั้งยังมีการเปิดหลักสูตรเพื่ออบรมบุคคลภายนอกทั้งที่เป็นการอบรมฟรีและอบรมที่มีค่าลงทะเบียนเพื่อให้บริการทางด้านเอกสารประกอบการอบรมและการบริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ระหว่างการอบรม
และล่าสุด โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ได้จัดโครงการอบรมในหลักสูตร IBT practice สำหรับบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐคือครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เน้นฝึกการทำโจทย์ข้อสอบตัวอย่าง  เพื่อเตรียมตัวสอบ TOEFL ( iBT ) พร้อมคำอธิบายและเทคนิคการทำโจทย์ โดยกำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๔-๑๒ กันยายน ๒๕๕๓  ณ ห้องฝึกอบรมโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปางเข้าร่วมการอบรม โดยมีการลงทะเบียนเพียง ๑,๒๐๐ บาท (รับเอกสารการอบรม,อาหารกลางวันและอาหารว่าง ตลอดการอบรม)
นอกจากนี้โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ยังจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประชาชนที่สนใจเขตพื้นที่จังหวัดลำปางภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น  จำนวน ๒  หลักสูตร   คือ ๑.หลักสูตรBusiness English   ๒. หลักสูตร Basic listening and speaking course หลักสูตรละจำนวน ๓๐ ชั่วโมง  ดำเนินการอบรมทุกวันอาทิตย์ จำนวน ๒ กลุ่ม คือกลุ่มภาคเช้าและภาคบ่าย    ระหว่างวันที่ ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ – วันที่  ๙  มกราคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์ภาษา  ดำเนินการอบรม ณ ห้อง Language Centre  ๙  ซึ่งมี Aj. Olver Dilley เจ้าของภาษาเป็นวิทยากรในการอบรม
ทั้งนี้การอบรมในหลักสูตรข้างต้นนั้นจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สังคมมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับบุคลากรภาครัฐและเอกชนและประชาชนที่สนใจ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๖๐๐๒ เพื่อสมัครเข้ารับกาอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดอบรมโดยในแต่ละหลักสูตรจะรับสมัครในจำนวนจำกัด อาจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักษ์ธรรม    หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวในตอนท้าย