ผู้เขียน หัวข้อ: มร.ลป.แจ้งกำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการปี ๕๓ พร้อมเชิญศิษย์เก่าร่วมมุทิตาจิตผู้เกษ  (อ่าน 2800 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
มร.ลป.แจ้งกำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการปี ๕๓ พร้อมเชิญศิษย์เก่าร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณด้วย
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแจ้งกำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กำหนดจัดในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ภายใต้ชื่องาน“จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
   ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า เนื่องด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะมีผู้เกษียณอายุราชการทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำจำนวนทั้งสิ้น ๑๕ ท่าน แบ่งเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๕๓ จำนวน ๑๑ ท่าน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน ๙ ท่าน คือ ผศ.ดร.สมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร์  รศ.บุญชัด เนติศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รศ.อรวรรณ กิมภากรณ์  รศ.ประภาพร  ชนยุทธ  ผศ.ชาญวิทย์  ธีรนิติ ผศ.วิสุทธิระ เนียมนาค  ผศ.ดร.ไกรสร  คำมา ผศ.ประคอง กระแสชัยและอาจารย์ไพฑูรย์ เกิดพร้อม และลูกจ้างประจำ ๒ ท่าน คือ นายสุรันดร์ ช้างน้อย และนายสมพงษ์  จามูล  ส่วนข้าราชการที่เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย ผศ.สุรชัย โค้วตระกูล   ผศ.อุษณีย์ เย็นสบาย  อาจารย์อนุชาติ ยศปันและอาจารย์กานดา หงส์หิรัญ
   และในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทั้ง ๑๕ ท่านเหมือนกันทุกปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการขอบคุณที่ทุก ๆ ท่านได้ร่วมสร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่รับราชการอยู่ และในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ โดยภาคเช้าจะมีพิธีทำบุญเลี้ยงภัตราหารเพลพระสงฆ์และพิธีสืบชะตาตามขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมา ณ สวนสามสอ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ ส่วนภาคค่ำจะมีพิธีมุทิตาจิต  ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยยังคงใช้ชื่องานเดิมคือ จากวันที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ โดยทางมหาวิทยาลัยขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้ให้ความเคารพผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทั้ง ๑๕ ท่านร่วมงานด้งกล่าวด้วย