ผู้เขียน หัวข้อ: ม.ราชภัฏลำปางเชิญร่วมงานราชภัฏลำปาง Book & IT Fair ครั้งที่ ๕ ปลายเดือนนี้  (อ่าน 2418 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
ม.ราชภัฏลำปางเชิญร่วมงานราชภัฏลำปาง Book & IT Fair ครั้งที่ ๕ ปลายเดือนนี้
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดงาน Book & IT Fair ครั้งที่ ๕ กำหนดจัดในวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ นี้ ณ หอประชุมจันทน์ผาและอาคารสำนักวิทยบริการฯและศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏลำปาง
   ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโยลีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ในวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ทางสำนักวิทยบริการฯ จะจัดงานราชภัฏ Books & IT Fair ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๕๓ ณ หอประชุมจันทน์ผา อาคารสำนัก       วิทยบริการฯ และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น  การแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และบริษัทผู้ผลิต/จำหน่ายชั้นนำ   การออกร้านและจัดจำหน่าย สื่อด้านคอมพิวเตอร์ในราคาประหยัด  การออกร้านหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ  จัดแสดงผลงานการประกวดโครงการ “รักษ์โลก” จากผู้เข้าร่วมประกอบที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละระดับ พร้อมร่วมให้คะแนนผลงาน ณ หอประชุมจันทน์ผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย การอบรมเรื่อง “การสร้างงานมัลติมิเดียและกราฟิกชั้นสูงบนเครื่อง Macintosh”   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Blog แบรนด์ใหม่ สำหรับเด็กรุ่นใหม่”
การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การจัดทำเครื่องแม่ข่ายให้บริการสื่อ e-DLTV ในการเรียนการสอนตามโครงการพระราชดำริฯ” การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV)ในการเรียนการสอนในโครงการพระราชดำริ ฯ  และการสัมมนาวิชาการเรื่อง “Microsoft Maximize Benefit สำหรับสถานศึกษา”จากบริษัท ไมโครซอฟต์                      คอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ลานนาคอม จำกัด เป็นต้น โดยทางสำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งนักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ราชภัฏ Books & IT Fair ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๕๓
โดยทางมหาวิทยาลัยขอเชิญผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงานราชภัฏ Books & IT Fair ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๕๓ รวมทั้งเชิญเลือกซื้อสินค้าทางด้านไอทีและหนังสือ สื่อการเรียนการสอนหลายรายการในราคาประหยัดจากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าทั้งในจังหวัดลำปางและส่วนกลางมากมาย ทั้งนี้ ผู้สนใจประสงค์เข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลาขานุการ สำนักวิทยบริการฯโทร.๐๕๔-๒๔๑๐๒๒ หรือ                อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.lpru.ac.th