ผู้เขียน หัวข้อ: สำนักงาน ก.พ.เครือข่าย มร.ลป.เชิญบุคลากรร่วมเป็นกรรมการสอบ ด้านกองบริการแจ้งหยุด  (อ่าน 2345 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
สำนักงาน ก.พ.เครือข่าย มร.ลป.เชิญบุคลากรร่วมเป็นกรรมการสอบ ด้านกองบริการแจ้งหยุดการเรียนการสอน
   ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้จัดให้มีการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.) ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยใช้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นสถานที่ในการสอบครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นกรรมการกำกับการสอบในวันดังกล่าว โดยคณาจารย์และบุคลากรที่ประสงค์จะร่วมเป็นกรรมการกำกับการสอบ สามารถลงชื่อแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะ หรือที่กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารโอฬารฯ ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการแจ้งรายชื่อและแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับการสอบต่อไป และทางสำนักงาน ก.พ. จะมีการประชุมกรรมการกำกับการสอบในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   นอกจากนี้ ในการสอบของสำนักงาน ก.พ. ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ นั้นตรงกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) นักศึกษาในโครงการความร่วมมือฯ อปท.และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) นักศึกษาในโครงการความร่วมมือฯ อปท.และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้ทางสาขาวิชาที่มีความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว ให้แจ้งบันทึกขออนุญาตมายังกองบริการการศึกษา โดยให้จัดการเรียนการสอนได้ที่อาคารสำนักงานบัณฑิตศึกษา (อาคาร ๗) โดยคณาจารย์หรือนักศึกษาที่ต้องการสอบถามรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่กองบริการการศึกษา ชั้น ๑ อาคารโอฬารฯ สำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๑๑๐๒,๓๘๔๐