ผู้เขียน หัวข้อ: คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏลำปาง จัดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  (อ่าน 2418 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏลำปาง จัดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปางจัดอบรมเพิ่มทักษะและความสามารถบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง เปิดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการสืบค้นเพื่อการพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  ช่วยงาน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า คณะมนุษยศาสตร์ฯ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Union  Library Management : ULibM”    แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับของจังหวัดลำปาง โดยการอบรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ ๐๙๒๒  อาคาร  ๙  คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้ประโยชน์จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิชาการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งยังเป็นการดำเนินงานภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
 ทั้งนี้ ในการอบรม “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Union  Library Management : ULibM”     โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมพงษ์   เจริญศิริ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๘  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากร พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร มาบรรยายให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว ซึ่งทางคณะได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปางที่สนใจเข้าร่วมการอบรมโดย 
ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔ – ๓๑๖๑๕๔  หรือ ผศ. ประหยัด   ช่วยงาน รองคณบดีคณะมนุษย์ฯ โทร. ๐๘๑ - ๗๖๕๑๘๙๒