ผู้เขียน หัวข้อ: ประกันคุณภาพประชุมคณะกรรมการรองรับการประเมินภายใน  (อ่าน 2390 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
ประกันคุณภาพประชุมคณะกรรมการรองรับการประเมินภายใน
   งานประกันคุณภาพ กองแผนและนโยบาย สนอ. จัดประชุมคณะกรรมการผู้จัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๕๒ กำหนดประชุม ๓๐ ก.ค. นี้
   ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะกำกับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๒๒๑๒/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินงานทางด้านการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปะจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๑๐ องค์ประกอบ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานอำนวยการ และมีผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานนั้น
   ล่าสุดเพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดและการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ทางงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวขึ้น ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องงประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬารฯ ซึ่งทางงานประกันคุณภาพ ขอเชิญผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมการประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน