ผู้เขียน หัวข้อ: สำนักวัฒน์ฯ มร.ลป. ขับเคลื่อนศิลปะพื้นบ้าน จัดสัมมนาใหญ่จังหวะและเพลงกลองบูชา  (อ่าน 2428 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
                                                       สำนักวัฒน์ฯ มร.ลป. ขับเคลื่อนศิลปะพื้นบ้าน จัดสัมมนาใหญ่จังหวะและเพลงกลองบูชา
   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป. ขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมเพื่อการสืบทอดและการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง จัดสัมมนาเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านด้านกลองบูชา(ก๋องปู่จา) เน้นด้านจังหวะและบทเพลงการตีกลองบูชา กำหนดจัดปลายเดือนกรกฎาคมนี้ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย
   ผศ.เฉลิมชัย สุขจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ภายใต้แผนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีหน้าที่และพันธกิจหนึ่งในการมุ่งเน้นด้านการวิจัยและการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของไทยผ่านกิจกรรม โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการสัมมนาศิลปินพื้นบ้านด้านกลองบูชา(ก๋องปู่จา)  “จังหวะและบทเพลงการตีกลองบูชา”  ขึ้น ในระหว่างวันที่  ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ณ  ห้องโถงกลาง ชั้น ๑  อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และครูภูมิปัญญาด้านกลองบูชา (ก๋องปู่จา) จากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดลำปางทั้ง ๑๓ อำเภอ รวมทั้งบุคลากรจากสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ   เข้าร่วมการสัมมนา โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการสัมมนารวม ๕๐ คน ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าวจะมี การเสวนา ในหัวเรื่อง   “วิถีคน  วิถีกลอง” “ประวัติ ความเป็นมาของกลองปู่จา”  “คนเฒ่า เล่าให้ฟัง” และ“จังหวะในระบำ (ทำนอง)”
   นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอการถอดบทเรียนการเรียนรู้ทักษะการตีกลองบูชาในแต่ละฐาน จำนวน 4 ฐาน ซึ่งประกอบด้วย ฐานการตีเพื่อนัดหมายประชุม   ฐานการตีแบบพุทธบูชา ฐาน การตีในงานมหรสพรื่นเริง ฐานการตีหลังจากพระธรรมเทศนาจบ  โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิและครูภูมิปัญญาร่วมถอดบทเรียนดังกล่าวด้วย  ซึ่งในการจัดการสัมมนาครั้งนี้ ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งหวังที่จะให้เกิดการเรียนรู้และความตระหนักในการสืบทอดศิลปะด้านการตีกลองบูชา(ก๋องปู่จา)  ซึ่งจังหวัดลำปางจัดได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีกลองบูชา(ก๋องปู่จา) มากที่สุดในประเทศจังหวัดหนึ่ง ทั้งยังเป็นศิลปะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งทางสำนักศิลปะฯก็ได้ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้การตีกลองบูชามาอย่างต่อเนื่อง
   นอกจากการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวแล้วสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยังจัดโครงการเพื่อการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ ให้มีการสืบทอดคงอยู่ตลอดไป โดยกิจกรรมและโครงการที่จัดขึ้นประกอบด้วยโครงการอบรมศิลปะการแสดงแม่เจิงก่าเกิ้งลำปางนาฎศิลป์เพลงตำนานการแสดง โดยจัดอบรมให้แก่นักศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่  ๘  กรกฏาคม  ๒๕๕๓ – วันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๓  ณ  อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  และวัดกู่คำ  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานศิลปะการแสดงท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง  และเพื่อให้มีคณะศิลปะแบบแม่เจิงก่าเกิ้งของท้องถิ่นประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นคณะแสดงของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น และเชิดชูคุณค่าและจิตวิญญาณของความเป็นไทย 
   โดยเมื่อวันที่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ที่ผ่านมา สำนักศิลปะฯ ได้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม จำนวน ๔๐ คน  ไปทำพิธีการขึ้นขันบูชาครูแม่เจิงก่าเกิ้ง เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๙.๐๐ น.   ณ ศาลพิธีวัดกู่คำ จังหวัดลำปาง  โดยมีอาจารย์สักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นผู้ทำพิธีบูชาครู และนอกจากนี้ยังมีโครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษา  และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย   โดยจัดให้มีการประกวดเทียนพรรษา พิธีแห่เทียนพรรษาในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ก.ค. ๒๕๕๓ ณ สวนสามสอ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอีกด้วย