ผู้เขียน หัวข้อ: ลำปางจับมือ ม.ราชภัฏลำปางสัมมนาใหญ่กระตุ้นผู้บริโภคใช้ภาชนะเซรามิกบนโต๊ะอาหาร  (อ่าน 2395 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
ลำปางจับมือ ม.ราชภัฏลำปางสัมมนาใหญ่กระตุ้นผู้บริโภคใช้ภาชนะเซรามิกบนโต๊ะอาหาร
             จังหวัดลำปางรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาใช้ภาชนะเซรามิกบนโต๊ะอาหาร หวังช่วยอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัด จับมือคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง จัดสัมมนาใหญ่ภายใต้หัวข้อ   “ภาชนะเซรามิกบนโต๊ะอาหารนั้น สำคัญไฉน?” เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ที่ผ่านมา
                 อาจารย์ ดร.เครือวัลย์ วงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ในฐานะผู้ประสานงานโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะเซรามิกในจังหวัดลำปาง   เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา     จังหวัดลำปางร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ   “ภาชนะเซรามิกบนโต๊ะอาหารนั้น สำคัญไฉน?”  ขึ้น ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางชุลีวันทน์  สายสิงห์ทอง  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานการสัมมนาวิชาการ โดย นางชุลีวันทน์  สายสิงห์ทอง  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ   “ภาชนะเซรามิกบนโต๊ะอาหารนั้น สำคัญไฉน?”  ว่า การจัดเสวนาทางวิชาการครั้งนี้  เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะเซรามิกในจังหวัดลำปาง  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรู้จักภาชนะเซรามิกและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาชนะเซรามิก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้ภาชนะเซรามิก  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเลือกใช้ภาชนะ  เพื่อเป็นการสร้างเสริมงานและรายได้ให้แก่ผู้ผลิตเซรามิกในจังหวัดลำปาง และเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในจังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ การสัมมนาวิชาการดังกล่าว มีการนำเสนอข้อมูลสารปนเปื้อน สารพิษในภาชนะเซรามิกและภาชนะอื่นๆ จากนายอรรนพ เสริมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ ภญ.ปราณี ไชยนุบาล เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รวมทั้งการจัดกิจกรรมการระดมความคิดเห็นของผู้ใช้บริการร้านอาหารที่มีต่อการใช้ภาชนะเซรามิกบนโต๊ะอาหาร โดยมีรศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะประธานอำนวยการ นำทีมคณาจารย์ภายในคณะแบ่งกลุ่มผู้ร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นไปประกอบการขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดในการส่งเสริมการใช้ภาชนะเซรามิกบนโต๊ะอาหารต่อไป
   นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.เครือวัลย์ ยังกล่าวต่อไปว่า การดำเนิน โครงการรณรงค์การใช้ภาชนะเซรามิกในจังหวัดลำปาง  นั้นมีจังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ อันนำไปสู่การกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาใช้ภาชนะเซรามิกโดยเฉพาะผู้บริโภคทั้งในระดับครัวเรือนและโรงแรม ร้านอาหารในจังหวัดลำปางและใกล้เคียง รวมถึงทั่วประเทศซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลำปางภายหลังประสบปัญหาทั้งเศรษฐกิจและการเมืองจนทำให้หลายบริษัทเกิดการชงักงันในการดำเนินกิจการ และในส่วนของคณะวิทยาการจัดการตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางก็จะเข้าไปมีบทบาทในการหนุนเสริมกิจกรรมอื่น ๆ ภายใต้โครงการรณรงค์การใช้ภาชนะเซรามิกในจังหวัดลำปาง  อย่างต่อเนื่อง