ผู้เขียน หัวข้อ: ม.ราชภัฏลำปางรับสมัครบุคลกรหลายตำแหน่งในหลายหน่วยงาน  (อ่าน 2375 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
ม.ราชภัฏลำปางรับสมัครบุคลกรหลายตำแหน่งในหลายหน่วยงาน
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยตำแหน่งที่รับสมัครประกอบด้วย
   (๑)ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับ ๓ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และสารสนเทศศึกษา (๒)ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ๓ สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์  มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบ Server 
(๓) ตำแหน่งนักวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, Prower point ได้เป็นอย่างดี
 ทั้งนี้ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
ชั้น ๒ อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารโอฬารฯ  โทร.๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๕