ผู้เขียน หัวข้อ: ประกันคุณภาพ มร.ลป.แนะมาตรวัดใหม่ของ สกอ. หลังมีการพัฒนาขึ้นใหม่  (อ่าน 2426 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
ประกันคุณภาพ มร.ลป.แนะมาตรวัดใหม่ของ สกอ. หลังมีการพัฒนาขึ้นใหม่
   งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแนะแนวผู้กำกับและผู้ดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายหลัง สกอ.พัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ โดยกำหนดอบรมผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจ
   ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะผู้ดูแลด้านการประคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้ดำเนินการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการด้านการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษานั้น ส่งผลให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ดูแลและกำกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนั้นต้องเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในมิติต่าง ๆ ที่ สกอ. ได้พัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้   
โดยล่าสุด งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการอบรมเกี่ยวกับ (ร่าง) องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ดูแลและกำกับเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายใน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้นของปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยจะดำเนินการอบรมในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น ๑ อาคาร ๓๖ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ กิตติชัย วัฒนานิกร เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ทางงานประกันคุณภาพ ได้ทำหนังสือเชิญและแบบตอบรับถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้นจึงขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย