ผู้เขียน หัวข้อ: สถาบันภาษา มร.ลป. เปิดหลักสูตรอบรมบุคคลภายใน/ภายนอกมหา’ลัย  (อ่าน 2613 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
สถาบันภาษา มร.ลป. เปิดหลักสูตรอบรม
ด้านภาษาแก่นศ.และบุคคลภายใน/ภายนอกมหา’ลัย
   โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ม.ราชภัฏลำปาง เปิดอบรมทางด้านภาษาอังกฤษหลายหลักสูตร โดยเปิดอบรมทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดลำปางและใกล้เคียง
   อาจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาฯ เปิดอบรมทางด้านภาษาอังกฤษหลายหลักสูตรเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมโดยการเปิดอบรมแก่บุคคลภายนอกด้วยเช่นกัน ซึ่งหลักสูตรที่เปิดอบรมนั้นในส่วนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาฯ เปิดอบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด( Listening-Speaking  ) หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง เน้นฝึกการฟัง-การพูด- การสนทนาทั่วไปและการฝึกฟัง-การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องกับอาจารย์เจ้าของภาษา ดำเนินการอบรมทุกวันพุธเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ระหว่างวันที่ ๗ กรกฎาคม – ๖ ตุลาคม   ๕๓
   ส่วนหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอกที่โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาจัดอบรมคือ หลักสูตร  Business Communication สำหรับบุคลากรภาคเอกชนที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจกับเจ้าของภาษา  ดำเนินการอบรมทุกวันอาทิตย์  ระหว่างวันที่ ๔ กรกฎาคม -๔  กันยายน  ๒๕๕๓ ณ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา เวลา ๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. อบรมโดย อาจารย์ เจ้าของภาษา และหลักสูตรที่อบรมให้แก่บุคลากรทางการศึกษาหรือครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของจังหวัดลำปางและใกล้เคียงคือ หลักสูตร IBT practice สำหรับบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ   ครูประถมและมัธยมศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อระดับสูง  เน้นฝึกการทำโจทย์ข้อสอบตัวอย่าง  เพื่อเตรียมตัวสอบ TOEFL ( iBT ) พร้อมคำอธิบายและเทคนิคการทำโจทย์ชนิดเข้ม..เต็มรส อบรมจำนวน ๒ รุ่นคือ รุ่นที่๑สำหรับครูประถมศึกษาอบรมทุกวันเสาร์และอาทิตย์ระหว่างวันที่ ๗-๑๕ ส.ค ๕๓ และรุ่นที่ ๒ สำหรับครูมัธยมศึกษาอบรมทุกเสาร์และอาทิตย์ระหว่างวันที่๔ -๑๒ กันยายน ๕๓  ณ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา เวลา ๙.๓๐-๑๖.๓๐ น.
   สำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรมนั้นทางโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาจะจัดเก็บค่าลงทะเบียนสำหรับเข้ารับการอบรมเพียงเฉพาะหลักสูตร IBT practice สำหรับบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ เพื่อครูประถมและมัธยมศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อระดับสูง ซึ่งจะมีค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้ารับการอบรมเพียงแค่ ๑,๒๐๐ บาท เท่านั้น ส่วนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด ( Listening-Speaking  )และ หลักสูตร  Business  Communication สำหรับบุคลากรภาคเอกชนที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจกับจะเป็นการอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๒๐๐๖ ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะรับผู้เข้าอบรมในจำนวนจำกัด