ผู้เขียน หัวข้อ: มร.ลป.จัดค่ายคุณธรรมฯนักศึกษาใหม่หวังปลูกฝังความรักสามัคคี  (อ่าน 2384 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
มร.ลป.จัดค่ายคุณธรรมฯนักศึกษาใหม่หวังปลูกฝังความรักสามัคคี
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อสร้างจิตสำนึกในความรัก สามัคคีและผูกพันมหาวิทยาลัย โดยจัดกลุ่มให้นักศึกษาเป็นรุ่น ๆ ละ ๕๕๐-๖๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมรุ่นละ ๒ คืน ๓ วัน
   อาจารย์แวอีเลียส  บินโซดาโอะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม แก่นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา โดยจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรุ่น ๆ ละประมาณ ๕๕๐-๖๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในฐานต่าง ๆ เป็นเวลา ๒ คืน ๓ วัน โดยนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคปกติทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมดังกล่าว โดยถือว่าเป็นกิจกรรมภาคบังคับสำหรับนักศึกษาทุกคน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นนั้นเป็นหลักสูตรที่สร้างความรักสามัคคีให้แก่นักศึกษา และการปลูกฝังความรักและผูกพันระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา นักศึกษากับมหาวิทยาลัย
   ทั้งนี้ กิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมตลอดเวลา ๒ คืน ๓ วัน นั้นประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฝึกความเป็นระเบียบและความมีวินัย กิจกรรมจุดเทียนแห่งปัญญา กิจกรรมฟังธรรมะ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮาเฮ  พิธีต้อนรับสู่อ้อมอก เป็นต้น  โดยทุกกิจกรรมนั้นจะมีวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น พระอาจารย์จากวัดต่างๆ ในจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ทหารครูฝึกจากมณฑลมหารบกที่ ๓๒ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา
   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวต่อไปว่า การจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยซึ่งมาจากสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันให้เกิดความรักความสามัคคีโดยในปีนี้ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย