ผู้เขียน หัวข้อ: เทคโนฯอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏลำปางจัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั่วลำปาง  (อ่าน 2584 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
เทคโนฯอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏลำปางจัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั่วลำปาง
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วจังหวัดลำปางตลอดเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา พร้อมแจ้งเลื่อนการอบรมการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงานภายในบ้านฯ จากเดิม ๒๖-๒๗  พ.ค. เป็นวันที่ ๒๔-๒๕ มิ.ย. นี้แทน
   รศ.บุญชัด เนติศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ทางคณะได้จัดโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในสถาบันการศึกษาของจังหวัดลำปางโดยการอบรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา โดยมีหลักสูตรในการอบรมดังนี้ การสร้างหุ่นยนต์จากวัสดุเหลือใช้ จัดการอบรมเมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ พ.ค. ๒๕๕๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Sketch Up เพื่อการออกแบบ จัดการอบรมเมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ พ.ค. ๒๕๕๓ การอบรมการสร้างสื่อวิดีทัศน์ จัดอบรมเมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๓   และการอบรมในหลักสูตรการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงานภายในบ้านและการใช้เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งในหุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งจากกำหนดการเดิมจะมีการอบรมในวันที่ ๒๖ – ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๓ นั้น ทางคณะขอแจ้งเลื่อนการอบรมจากเดิมไปเป็นวันที่ ๒๔-๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๓
   สำหรับการจัดโครงการอบรมในหลักสูตรต่างๆ นั้น ทางคณะมุ่งหวังที่จะให้การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆในจังหวัดลำปางเพื่อนำไปไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งเพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าประกอบใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยหลักสูตรต่างๆ ที่คณะจัดการอบรมนั้นได้รับความสนใจจากครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทางคณะจะมีการจัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง