ผู้เขียน หัวข้อ: สหกรณ์ออมมทรัพย์ครูแจ้งกำหนดการพบปะสมาชิกหน่วย มร.ลป.  (อ่าน 2457 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
สหกรณ์ออมมทรัพย์ครูแจ้งกำหนดการพบปะสมาชิกหน่วย มร.ลป.
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางจำกัดแจ้งกำหนดการพบปะสมาชิกประจำปี ๒๕๕๓  โดยในหน่วย อ.เมือง ๒ (รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) กำหนดพบปะวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๓
   นางพรรณวิภา บุญมา เจ้าหน้าที่สังกัดงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในฐานะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางจำกัด หน่วยอำเภอเมือง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ทางสหกรณ์กรออมทรัพย์ครูลำปางจำกัด ได้กำหนดโครงการออกพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๓ เพื่อประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์และรับทราบข้อมูลจากสมาชิก รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง โดยได้กำหนดออกพบปะสมาชิกในหน่วย ๒ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางซึ่งรวมสมาชิกของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางด้วย ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตนอนุสรณ์) อ.เมือง จ.ลำปาง จึงขอเชิญสมาชิกฯ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกท่านร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ทางสหกรณ์ฯ จะดำเนินการจ่ายค่ารับรองให้สมาชิกท่านละ 300 บาทด้วย
   นอกจาก นางพรรณวิภา ยังกล่าวต่อไปว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางจำกัด ได้จัดสรรเงินทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจำปี ๒๕๕๓ และหน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย www.lpru.ac.th  และทางสหกรณ์ฯ จะดำเนินการจ่ายทุนการศึกษาบุตรสำหรับสมาชิกที่ได้รับทุนตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓ ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รายเดือนของสมาชิกที่ฝากไว้กับสหกรณ์ฯ ซึ่งสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่นางพรรณวิภา บุญมา กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางจำกัด หน่วยอำเภอเมือง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้น ๒ อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร.๐๘๖-๑๙๘๘๘๐๔