ผู้เขียน หัวข้อ: นิเทศศาสตร์ประกวดภาพถ่ายหัวข้อมนเสน่ห์...เขลางค์นคร  (อ่าน 2433 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
นิเทศศาสตร์ประกวดภาพถ่ายหัวข้อมนเสน่ห์...เขลางค์นคร
   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มร.ลป. จัดการประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ มนเสน่ห์...เขลางค์นคร รับผลงานทั้งนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ
   อาจารย์สุดจินดา ปานคำ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดการประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ มนเสน่ห์...เขลางค์นคร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการจัดงาน Management Fair ครั้งที่ ๓ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๑๘-๒๐ พ.ค. ๒๕๕๓ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการประกวดภาพถ่ายนั้นมีกติกาในการส่งผลงานคือ ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับเขลางค์นคร(จังหวัดลำปาง) ที่แสดงถึงความงดงามของธรรมชาติ แหล่งธรรมชาติ โบราณสถาน ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของนครลำปาง โดยส่งเป็นภาพขนาดไม่ต่ำกว่า ๔x๖ นิ้ว พร้อมไฟล์ภาพหรือฟิล์ม ซึ่งการส่งผลงานนั้นสามารถส่งด้วยตัวเองได้ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต. ชมพู อ.เมือง
จ. ลำปาง ๕๒๑๐๐ หรือส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้นภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
   สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนั้น ทางสาขาวิชาเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผลงานที่ส่งประกวดและประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ และจะนำผลงานจัดแสดงนิทรรศการในงาน Management Fair ครั้งที่ ๓ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๑๘-๒๐ พ.ค. ๒๕๕๓ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เบอร์โทรศัพท์ ๐-๕๔๒๓-๗๓๙๙ ต่อ ๓๖๒๗ , อาจารย์ชวลิต  โพธิศรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๒๔๒-๘๐๙๐ , อาจารย์สุดจินดา  ปานคำ  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๙๔๓๓-๑๙๖๙