ผู้เขียน หัวข้อ: MBA ม.ราชภัฏลำปางผ่าวิกฤติธุรกิจ จัดสัมมนากลุยุทธ์น่านน้ำสีขาว  (อ่าน 2596 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
MBA ม.ราชภัฏลำปางผ่าวิกฤติธุรกิจ
จัดสัมมนากลุยุทธ์น่านน้ำสีขาว
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการจัดการทั่วไป ม.ราชภัฏลำปางจัดสัมมนากลยุทธ์ทางธุรกิจสมัยใหม่ “น่านน้ำสีขาว” หรือ “White Ocean Strategy” ผ่าทางตัน
นักธุรกิจขนาดกลางจนถึงระดับประเทศ พร้อมสร้างองค์ความรู้สำหรับนักศึกษาในสาขาด้วย
   รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการจัดการทั่วไป ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติการเป็นนักบริหารจัดการโครงการสัมมนาอย่างมืออาชีพภายใต้สถานการณ์จริง รวมทั้งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตามหลักสูตร เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษา M.B.A. ให้ได้รับบทเรียนจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันและประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมของตนเอง โดยทางหลักสูตรได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “White Ocean  Strategy : กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว” ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมธัญกร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   ทั้งนี้ การจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ  White Ocean Strategy : กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว” นั้น ยังมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ประชาชน ผู้ประกอบการในจังหวัดลำปาง ในการที่จะนำกลยุทธ์มาปรับใช้กับธุรกิจที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโต และผู้สนใจโดยทั่วไปที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ภายในจังหวัดลำปาง เพื่อรณรงค์ให้สถาบันการศึกษา และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ มีคุณธรรม จริยธรรมและตั้งมั่นทำความดี เป็นผู้มีหัวใจสีขาว ให้เกิดขึ้นและเป็นสื่อกลางในการสร้างวิถีชีวิตสีขาวให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโท และกลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับโลกธุรกิจยุคใหม่
   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง กล่าวต่อไปว่า ในการสัมมนาในครั้งนี้ ทางหลักสูตรได้รับเกียรติจากคุณพิชัยลักษณ์  ไชยวงค์  จากประธานสมาคมธุรกิจสีขาว เป็นวิทยาการในการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง ชั้น ๒ อาคาร ๓๖ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๖๐๗ หรือ ๐๕๔-๓๑๖๗๘๐