ผู้เขียน หัวข้อ: มร.ลป.เตรียมถวายปริญญากิตติมศักดิ์พระไพรัช วันที่ ๖ มิ.ย. นี้  (อ่าน 2490 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
มร.ลป.เตรียมถวายปริญญากิตติมศักดิ์พระไพรัช วันที่ ๖ มิ.ย. นี้
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเตรียมจัดพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์แก่พระไพรัช  อภิชาโต พระนักค้นคว้าและพัฒนาที่ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยกำหนดการถวายฯ
จะมีขึ้นในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ นี้
   ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่บำเพ็ญประโยชน์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและสังคม   ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช                              สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
   ซึ่งในปีนี้ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่เป็นฆราวาส เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ๓ ท่าน โดยอีก ๑ ท่านคือพระไพรัช  อภิชาโต พระนักค้นคว้าและพัฒนา เจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรม วัดดอยน้อย จ.ลำพูน ซึ่งได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะจัดพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ที่ได้รับพระราชทานฯ โดยกำหนดในการจัดพิธีถวายจะมีขึ้นในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ สำนักปฏิบัติธรรม วัดดอยน้อย จ.ลำพูน
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอเชิญพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ของพระไพรัช อภิชาโต ร่วมพิธีตามวันดังกล่าวด้วย ทั้งนี้พระไพรัช เป็นพระนักค้นคว้าและพัฒนาทางด้านการคิดค้นการกำจัดขยะและพลังงานทดแทน โดยเฉพาะถุงพลาสติกซึ่งใช้กระบวนการเผาไหม้ด้วยความร้อนสูงและผ่านกระบวนการที่คิดค้นขึ้นเองจนสามารถนำมากลั่นเป็นน้ำมัน  สามารถลดปริมาณขยะและสร้างมูลค่าของขยะเป็นพลังงานทางเลือกได้ จนทำให้ผลงานที่ค้นคว้าและการพัฒนาต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชนรอบข้างเป็นที่ประจักษ์ จึงทำให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีมติอนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังกล่าว