Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55 => ข้อความที่เริ่มโดย: pr.lpru ที่ พฤศจิกายน 05, 2010, 04:31:31 pm

หัวข้อ: เชิญรับฟังการสัมภาษณ์ผลงานวิจัย มร.ลป.ผ่านรายการ “วิจัยก้าวไกล”
เริ่มหัวข้อโดย: pr.lpru ที่ พฤศจิกายน 05, 2010, 04:31:31 pm
เชิญรับฟังการสัมภาษณ์ผลงานวิจัย มร.ลป.ผ่านรายการ “วิจัยก้าวไกล”

                สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ต่อสาธารณชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ในรายการ “วิจัยก้าวไกล” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา คลื่นความถี่ ๘๗.๕ MHZ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา
    ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการบริหารงานวิจัยสร้างขุมความรู้เพื่อรองรับการวิจัยเชิงพื้นที่” ในรายการ “วิจัยก้าวไกล” ทางสถานีวิทยุฯ ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ผอ.สถาบันวิจัยฯ มร.ลป. ขอเชิญผู้สนใจรับฟังรายการ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ นาฬิกา