ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำเดือน มีนาคม 2554

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
 http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_March(3)-110754.pdf
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น จำนวน ๔ เครื่อง 
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_March(4)-110754.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบอาคารหอประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_March(1)-140354.pdf

Gclub____:
 ;D ;D ;D

cocore:
ขอบคุณมากเลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version