การประกาศผลการรับสมัครนักศึกษา

หัวข้อ

(1/1)

[1] มร.ลป ประกาศรายชื่อนักศึกษาประเภทรับตรง ระดับปริญญาตรี ค.บ. 5 ปี ประจำปี 55

[2] มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพิ่มเติม รอบ 3

[3] ประกาศผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปี2554

[4] มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี55

[5] ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางระดับปริญญาตรี 4 ปีและเทียบโอน

[6] ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

[7] มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2553

[8] มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคกศ.บป รุ่นที่ ๒๔/๓

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version