แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Pr_hom

หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ... 80
31
กฤตภาคข่าว เดือนตุลาคม 2563 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

1.ชมรม TO BE NUMBER ONE มร.ลป. ร่วมแข่งขันการนำเสนอ ผลการดำเนินงานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1

https://mega.nz/file/bBYmnZ4Y#6-CNoac3bTxkaYLeYWBTuiSuW8COQZ6YibM0U6G1N9U

2.มร.ลป. ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเชิงพื้นที่
https://mega.nz/file/KdIiWRZY#Qimplr29yAkBSnY8TVBXjHRrxeIzTufzeVzKf497E1Y

3.มร.ลป. ร่วมเป็นเครือข่ายการอบรมออนไลน์ IKCEST Training Program
https://mega.nz/file/jBASRDAI#WhyNjBCmU1C4CbVsqYHpSDxB_OMlA7zTpL4NdDP8AHY

4.อธิการบดี มร.ลป. ร่วมประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
https://mega.nz/file/uZJyXBLA#JBv_nHa8p7yQuMfdk-4C7VzyZ4BRpPExvedz1W7GeJM

5.อธิการบดี มร.ลป. ร่วมรับฟังการเสนอการพัฒนาวิศวกรสังคมในมหาวิทยาลัย
https://mega.nz/file/uZRiCZ6A#EcqXBLT8hh4rpmDJjuzkfkji7GjCjjaqVkA0lirzyIY

32
กฤตภาคข่าว เดือนกันยายน 2563 สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.ชมรม TO BE NUMBER ONE คว้ารางวัลประเภชมรม TO BE NUMBER ONE

https://mega.nz/file/uJAgVL7L#pUjfYebSQxjVGY4_PMZ8W5m85NHq3AYiHNsunzRMWNM

นสพ.เอกราช

1.มร.ลป. จัดโครงการประชุมสัมนา เรื่องหลักเกณฑ์การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

https://mega.nz/file/WNADSYhZ#09KFRMCx4_WBM-NDZkXv4k45ajOVmPa-KnWyWoZTVKU

2.มร.ลป. และ สวสก. ประชุมเตรียมการต้อนรับ รมว.อว. ด้วยรถไฟสายประวัติศาสตร์ ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่
https://mega.nz/file/GFRnCQ5C#4P9ba49wf0VcP4YMS7qxTUlRu2OJj4hx2h7qSaqPs0w

3.สวพ. มร.ลป. จัดเวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
https://mega.nz/file/XFBBmYBa#_oqB5EYq4adBqnObDpAQzWQqc9e7QKgSsRzCbQBxOlI

4.อธิการบดี มร.ลป. นำคณธเข้าพบ ผวจ.ลำปาง หารือโครงการ EF
https://mega.nz/file/bIYHhayJ#Q-AYtVu_HgCTwNAtPOolP9_gPh8TFWgUAbgnb3DRV-w

33
กฤตภาคข่าว เดือนกันยายน 2563 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เอกราช

1.นศ. มร.ลป. โชว์ผลงาน เข้ารอบสุดท้ายการประกวดพูด 35 ปี พลังเยวชน พลังพัฒนาชาติ

https://mega.nz/file/HZJnSQLR#FSrczmZFxViGHPeIGOI7g-AS82vgLsKxLerPSzERsdI

2.สวพ. มร.ลป. ร่วม Workshop จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
https://mega.nz/file/WVA13SBB#sJBF1uQHdaJj6oFpFhgJ7PFDiIP5XLrJ8ZP5PKRmD0I

3.อธิการบดี มร.ลป. ตรวจความเรียบร้อย การสอบคัดเลือกผู้ช่วยครู ปี 2563
https://mega.nz/file/TZBBCS5a#yTCeyuTRFRfQ9byEOat83Bf0eNAwbIZglgZjv4BtChg

4.อธิการบดี มร.ลป. พบปะผู้นำนักศึกษา
https://mega.nz/file/zJI1SQID#lw02KkzOsLeezsHleIQJSCjWmPp6ewFKkeZ5GP7ihPk

34
กฤตภาคข่าว เดือนกันยายน 2563 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เอกราช

1.นายก อนศ. มร.ลป. ร่วมโครงการ Young TH Leader &Innovation Club

https://mega.nz/file/ecA1jAJb#I2pWvQP5bdVCO3bEk4cmTo6r63pthyHeXerqn9-6cLg

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนพิธีการ เตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 50 ปี มร.ลป.

https://mega.nz/file/2AZj2KJa#fLKDJZc79f3jR1CCs7ukJnHOl-WJlDqkzLET1gBvdf4

35
กฤตภาคข่าว เดือนกันยายน 2563 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

1.จิตอาสา มร.ลป. ช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัย อ.แม่ทะ

https://mega.nz/file/bMQRTYyC#3kXWmlqcsw-weCe1AhooOuYmP-fz5cW3vhdN4LwPl1c.

2.นศ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. คว้า 2 รางวัลใหญ่การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ปี 63
https://mega.nz/file/CBA31A4B#XKisbaISD3MdOcRovhJzt9sn8zwdd6n1n2GBOFjIK2U

3.นศ.นานาชาติ มร.ลป. ร่วมกับ มร.กพ. จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม

https://mega.nz/file/fMRhVSxC#aucCigEJQ4MrTsUCFw-JnKY_0pJwMsHvXFSX-n5kMIM

36
กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2563 สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดกิจกรรม เพาะพันธ์กล้ากาสะลอง ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2 และ 4

https://mega.nz/file/KQQxWajY#r6AQ-VVIDBMIBTOD_0MkV_7nOAuRgPlIqPWZZtVEj0g

2.มร.ลป. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ครั้งที่ 1
https://mega.nz/file/rFAhnQyQ#7vkG4uLGsOwb19S1dL1Vpo-gdId8bOkkIzWrBHJqd9M

นสพ.เอกราช

1.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2564

https://mega.nz/file/fVYFBaxD#9jrvM32UMNlVAzBQqx0zXxMbwrv7JRFxO9olJ1yF_5w

37
กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2563 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เอกราช

1.นายกสภา มร.ลป. ชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย คว้ารางวัล Siver Award จากการประกวด Thailand Research Expo 2020 Award

https://mega.nz/file/yFR13QoI#ntJsHcas0Fr38x9vzyi3_lmm0bG3aMLbtEYu--Wvdw0

เขลางค์โพสต์

1.มร.ลป. คว้ารางวัล Siver Award จากการประกวด Thailand Research Expo 2020 Award (2)
https://mega.nz/file/vNYXDQSQ#8X849v-h9cg8kPCmZuxiEAo3m5d9WyboUlV1cuprVn8

2.มร.ลป. คว้ารางวัล Siver Award จากการประกวด Thailand Research Expo 2020 Award
https://mega.nz/file/DNAzTaqR#F-HfTuPUpHEESe6D3y28wyf-UQHcFWB5vwwQRvGn2I8

3.มร.ลป. ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2563
https://mega.nz/file/qcZx3CRL#cNjSplC457FggsFR54J8B-I1fYNOqEi6s2cEX3O3gYs

38
กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2563 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เอกราช


1.มร.ลป. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
https://mega.nz/file/eBARnQ6B#sMSIdfudZYuxHkGeHeG3Vfi_ww3b6j1zwJUeazwwLqs

2.มหสวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา
https://mega.nz/file/mBBHna6S#oDcnrvQai6ObCvaFGLpgnBaVxOkxDFmluH30vgBdQ1Y

39
กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2563 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เอกราช

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. จัดงานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 10

https://mega.nz/file/TZIF0Iia#-S6srVzzehkeBFIEqkoOSpwJO9sLFAdcX1T_J1LIwMQ

2.มร.ลป. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
https://mega.nz/file/qNYT0SqI#1lSU1lOwbttvqja3J5m5AB5wlS78TakeDse9jMcYWsg

3.อธิการบดี มร.ลป. พบปันักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากสธารณรัฐประชาชนจีน
https://mega.nz/file/HAYxxC4S#xPEEhh4FzyvyiA3j1YSoIuDoKkR0zSdztkS8Be-JVVw

40
กฤตภาคข่าว เดือนกรกฎาคม 2563 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เขลางค์โพสต์

1.มร.ลป จัดประชุมเตรียมการจัดพิธีเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

https://mega.nz/file/nUJhBYYQ#v42YZAN2zpPwW4th5N9xUYtmMZhgkVlStWSC7xhF-2k

2.มร.ลป.จัดงาน เกษตรสัมพันธ์ ปันสุขสู่ชุมชน ครั้งที่ 2
https://mega.nz/file/HURX3Q4D#GWZUyRrQYZHm2_S3UzNd3k7vDnbabkb887QtWpKeIno

41
กฤตภาคข่าว เดือนกรกฎาคม 2563 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

1.นศ. มร.ลป. คว้ารางวัลการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3

https://mega.nz/file/aFZ1wQRa#J5jlB202AU8XsVH24_W2zQx7HJdc3bCAlM5dBcceWpo

2.มร.ลป จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ เตรียมงานครบรอบ 50 ปี

https://mega.nz/file/mcYDFKSR#kziNp6bn3ikZUv_rNtBqffhF0PfUriG5vRDAEkILANU

3.มร.ลป.จัดเตรียมจุดคัดกรอง COVID 19 และปรับระบบการจารจรเข้า - ออกมหาวิทยาลัย
https://mega.nz/file/aIZFEAbS#rCTh5UlPEjc1VniZ2a6pv0jF30y4xb5eH8Ki1lyD9pI

42
กฤตภาคข่าว เดือนมิถุนายน 2563 สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เอกราช

1.เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

https://mega.nz/file/WNRR1SiT#7BWgkfhPQcPhx1cHGK6LcWkob7HS3dUlg6i7CY--fuo

2.ผศ.ดร.ปริเยศ ให้เกียรติเป็นประธารพิธีเปิดโครงการเด็กวิทย์อาสา
https://mega.nz/file/vJJHAA5I#mE62cohvvXJn3I5pF_1S4ApkS8FrzgQdW09TWBrtJME

3.ผศ.ดร.ปริเยศ ให้เกียรติเป็นประธารพิธีเปิดโครงการเด็กวิทย์อาสา
https://mega.nz/file/vJJHAA5I#mE62cohvvXJn3I5pF_1S4ApkS8FrzgQdW09TWBrtJME

4.มรภ.ลป.จัดการประชุม VDO Conferece ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4
https://mega.nz/file/vFQVCQqS#PefCmwnOZ1VRabsq1WO2z3kIzC0jz98gMUzns40ZcfE

43
กฤตภาคข่าว เดือนมิถุนายน 2563 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ของหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas และการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ ด้วยระบบออนไลน์

https://mega.nz/file/nBJlRKTA#GLyd3Y5K4dlJUhHQ7pXRd7_FZVzcl6Chc4BT1N13Eq4

2.มร.ลป. รุ่นพี่พร้อมใมจ ต้อนรับน้องใหม่ 63

https://mega.nz/file/6QAHjYTI#AuOj7UTdPSEXFscQlEAyQjy_drHN7YAS9hCTVLssF1k

3.มร.ลป.จัดการประชุม VDO Conferece ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2563
https://mega.nz/file/zMZxySzT#mc6_af_5EgcQsdnQC6jIbjx6LXWskUgJQW1Vpw2bPGQ

4.มรภ.ลป.เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตวิชาชีพครู 2563

https://mega.nz/file/mBJF0AQC#OfF6S7zq2hTpyKDd8GPV15s1bw3_5C1Ob7UDbx2DT6s

5.รศ.ดร.กิตติศักดิ์ เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการยุทธศาสตร์
https://mega.nz/file/TNBDVQIT#XZOsPpdq9sDIU4l1Ka0k_GLkbE5FJKnWUf3zh0S-Gpo

44
กฤตภาคข่าว เดือนมิถุนายน 2563 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เขลางค์โพสต์

1.มร.ลป. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ของหมู่บ้านท่องเที่ยว

https://mega.nz/file/bdJxHKqC#wef36Qyc7rh-YC3f8v1gVSikAjP0W1zcgCu--IF3oxk

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รุ่นพี่พร้อมใจต้อนรับน้องใหม่ 63
https://mega.nz/file/rIIlHKqS#P3wBYxKjCmPNOUPYI--l_iAevH2sP3glH-A9I3O-GSc

นสพ.เอกราช

1.มร.ลป. จัดการประชุมหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เตรียมพร้อมในการดูแลนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

https://mega.nz/file/TUZVAS5T#hCNIEIGw851wwryqBZ1XB3eju_qSv3uDvZ3L0Lu_T6k

2.มร.ลป. ร่วมนำเสนอโครงการในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดลำปาง

https://mega.nz/file/OIBH0Krb#DPHg4X2ckXzXZeivXQp_yJCblf7M48dyVmroChbcNsw

3.มร.ลำปาง จัดการปฐมนิเทศโครงการ อว. จ้างงาน
https://mega.nz/file/LRYXXSqD#Pw2YbPcPjgnm5bV4eEAjCq61TMCdqYnK6lbsaw0YmSs

4.มร.ลำปาง จัดการประชุมกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 5 2563
https://mega.nz/file/3EIlSagQ#g28KBjWuJmQjlf7mBpSW8yVFWAP20ua0sBd9_6HCdMs

5.มร.ลำปางพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร โครงการ อว. จ้างงาน รอบที่ 2
https://mega.nz/file/KABzzSxB#_zZJJ0lsaPVtfQjaT3UzJBJ8xRX6hxV3eOPclkttB0U

45
กฤตภาคข่าว เดือนมิถุนายน 2563 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

1.มร.ลป. จัดการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่6 2563

https://mega.nz/file/nZRziQiS#Dg0UTZFX3V9whdB_0X8NE2A3SSWFaNbhHhVYAAsPrUI

2.มร.ลป. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
https://mega.nz/file/GJYVwIRI#HKTPponIqVDlKfEeO87bnhcCbWA4RQUAGKqZI28sUsg

หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ... 80