ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 19 สิงหาคม 2563  (อ่าน 653 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1.   คำสั่งไปราชการเลขที่ .1871/2563 รศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ และคณะ ไปราชการเพื่อประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 12 – 17 สิงหาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร
https://mega.nz/file/aII01KpI#O80BWxSUZV36-0UINmFX-RJmCvmCCyuJO_xt6mbor0Y

2.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1952/2563 นางสาว ณัฐชยา  ปันทกา และคณะ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ติดต่องบประมาณเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่
https://mega.nz/file/mdAWnIJZ#ZeEgNQO2FowbQmksYdPacXD4WygbOSqlvwuIJUMARfg

3.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1953/2563 ผศ. กาญจนา คุมา และคณะ ไปราชการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองหลักสูตรการเรียนรู้ศูนย์จัดการเรียนรู้เครือข่ายสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านศรีหมวดเกล้า ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/udZwhC6J#19qdOH2SrSbg5e84lrZuvL3c5oAVIN4aw8hMMuS3dgU

4.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1954/2563 ผศ.จรีรัตน์ สุวรรณ์ และคณะ ไปราชการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดนนทบุรี

5.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1964/2563 อาจารย์ เทวฤทธิ์ วิญญา และคณะ ไปราชการเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายตำบล ตามโครงการพันธกิจสัมพันธ์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/rQZ21QBD#ocoIdX8O7Ohlgb0wYwmVxR5OCeOiEVJKC59koYvStxw

6.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1971/2563 ผศ.อัญธิชา  รุ่งแสง และคณะ ไปราชการเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายตำบล ตามโครงการพันธกิจสัมพันธ์ ในวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/jJYCEa4J#dElQnW3Z1qwpZdtdlfuXZ9JaMSwskaYq3VMSXU9aVPg

7.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1973/2563 ผศ.วราคม  วงศ์ชัย และคณะ ไปราชการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายครั้งที่ 1 ตาม โครงการ ( Talent Mobilityฉ และร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพรุ่นใหม่เพื่อรับรองงานวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์.
https://mega.nz/file/HRIWXYLB#rAzoIxYwcUGKHTNNam50GH2XkPycY4aMGPyxWnCBpwg

8.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1975/2563 ผศ. พงศธร คำใจหนัก ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายของรัฐมนตรี นาย อเนก  เหล่าธรรมทัศน์ ในระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร
https://mega.nz/file/CIYygYhR#8kofShhpf6iiiYDRzPlAGV2FJjs1jsW4k1ZYFWvBh_w

9.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1965/2563 ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง และคณะ ไปราชการเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายตำบล ตามโครงการพันธกิจสัมพันธ์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/2MJUlYKS#-6PqAIdweVJh2H9HtwWyqN9SfdaTscMBAXhmNNZg130

10.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1966/2563 ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง และคณะ ไปราชการเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายตำบล ตามโครงการพันธกิจสัมพันธ์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/idZ0DaYT#MDred0dRiey6N0OTbjTwqSM68x2fpmJhYKkyERR04f8

11.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1967/2563 ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง และคณะ ไปราชการเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายตำบล ตามโครงการพันธกิจสัมพันธ์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/OAQgGA7Q#InF-sbkHnKeOc17muHo9W21ZdxdNaX7LSYjTVjFdaFA

12.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1968/2563 อาจารย์ เทวฤทธิ์ วิญญา และคณะ ไปราชการเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายตำบล ตามโครงการพันธกิจสัมพันธ์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/DQZSFCwC#XKMEY-ixr6KkJ2pJAX50DIOxmDO1nT3Mk7ioi679DpM

13.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1969/2563 ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง และคณะ ไปราชการเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายตำบล ตามโครงการพันธกิจสัมพันธ์ ในวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/qRYUVYIb#i9au0uX_9EakpinGIn2XGyfi5vLeg0X_Uho49TNvCT4

14.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1970/2563 ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง และคณะ ไปราชการเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายตำบล ตามโครงการพันธกิจสัมพันธ์ ในวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/qIRwGapS#niIisHS2EGo2DYTUV-mxnixbXVZ0JG5lrJQ-vSAV-B8

15.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1972/2563 ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง และคณะ ไปราชการเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายตำบล ตามโครงการพันธกิจสัมพันธ์ ในวันที่ 6 กันยายน 2563 ณ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/SFIAgAJZ#fC-tKvdy2JzpQn3BEfHhcik57Hk3aWInCrXiY3GEgNQ

16.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1986/2563 รศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ และคณะไปราชการเพื่อ ร่วมต้อนรับองคมนตรี ซึ่งมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวงเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563  ณ จังหวัดเชียงใหม่
https://mega.nz/file/XcR0zIrD#s0Jwk8nmfPmjNXob-AbZQlaf--b-EhsIv6kehOAp4A8

17. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1987/2563 รศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปางครั้งที่ 10/2563 และประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/uQYUkY5K#I-dKP89-Ya6Aa-j4n0CJGCX19zf1AfIsWhPdjHXFnBo
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2020, 10:37:44 am โดย Pr_hom »