การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > ทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษา ภาคปกติ ขอรับหลักฐานทางการศึกษา

(1/2) > >>

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศให้นักศึกษา ภาคปกติ รหัส 501..(4ปี) รหัส 521..(2 ปีหลัง) และนักศึกษาตกค้างที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2553 มาขอรับหลักฐานการศึกษา(ใบรายงานผลการเรียน ใบรับรองคุณวุฒิ)ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=4475

from6321:
เรียนลำปางดีจริง ๆ

runtimebook:
น่าเรียนมาก

wtulite:
ลำปางหนาวมาก

darkmany:
 :D :D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version