ห้องศิษย์เก่ามร.ลป-ข่าวสารต่างๆ > ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ข่าว-ศิษย์เก่า

ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมพิธีเกี่ยวข้าวโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ฯ

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง   ประธานโครงการศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่การทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า   ด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่การทำเกษตรผสมผสานศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่การทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริฯ  ”   ได้ดำเนินการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ของโครงการดังกล่าวฯจำนวน  11  ไร่    พื้นที่ทั้งหมดได้ดำเนินการลูกข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ   105    โดยได้มีพิธีหว่านกล้าข้าว  เมื่อวันที่ 1  กรกฏาคม 2553   และมีพิธีดำนาข้าวอินทรีย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา  ขณะนี้ ต้นข้าวได้ออกรวงและสามารถจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว    ทางคณะกรรมการโครงการฯ   จึงได้จัดพิธีเกี่ยวข้าวโครงการปลูกอินทรีย์ ในวันพุธที่ 1  ธันวาคม  2553  เวลา 08.30 น.  ณ พื้นที่โครงการฯ ทางขึ้นบ้านพักอาจารย์และข้าราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บนดอยฝั่งขวามือ     มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ นักศึกษา  และประชาชนผู้สนใจร่วมพิธีเกี่ยวข้าวโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ ฯ  ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

laykaka:
ขอบคุณมาก ค่ะ

srimph:
กำหนดการวันไหนครับน่าสนใจครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version