ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2558

กฤตภาคข่าวประจำปี 2562 เดือนสิงหาคม สัปดาห์ที่ 2

(1/1)

Pr_hom:
1.นสพ ลานนาโพสต์ มร.ลป รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย NPTU To Bump Educational Imagination Camp 2019
https://mega.nz/#!zBQmGapB!sh-DhHzaJLvZ9UjowpWSvuSJwBvjU-cSTU14uAQ50K4

2.นสพ ลานนาโพสต์ มร.ลป มร.ลป.บันทึกร่วมเทปอาศิรวาทสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
https://mega.nz/#!SNAwGa6a!1okYsT4V_Noz7jsPB3AAQNt8UYbToMTCTiVhfDAGO0s

3.นสพ ลานนาโพสต์ มร.ลป บันทึกเทป
https://mega.nz/#!SMAU1ayJ!vbzHdSBY_ihsXI3gjLAj53vsCdox1W8yTU8yy7s6ieQ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version