ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2558

กฤตภาคข่าวประจำปี 2562 เดือนมิถุนายน สัปดาห์ที่ 3

(1/1)

Pr_hom:
1.นสพ เขลางค์นครโพสต์ มร.ลป จัดการประชุมชี้แจงการจัดเตรีมเอกสารให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2562
https://mega.nz/#!LIYF0aDL!FPbmmEysQras-miDgmJ_Cksw4XtWHcvzhfBxpPdKiLY

2.นสพ เขลางค์นครโพสต์ มร.ลป ต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยี การอาชีพหลานโจว
https://mega.nz/#!2BJzRIYA!x_5HXtaricOae6sEYNeC9Eu6dQHJvwZqD8U8oivKOJE

3.นสพ เอกราช มร.ลป ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 62ปีหนังสือพิมพ์เอกราช
https://mega.nz/#!mcQVBSaS!bUTurYLgnbz5cs3T60TFD1adaLtukX8vEJlTb4QYef4

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version