ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 7 มกราคม 2560  (อ่าน 2982 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


1.หนังสือเลขที่ 0308/2560 อาจารย์ชลาพันธ์ อุปกิจ และคณะไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเรื่อง การพัมนาห้องสมุดสู่ความเป็นากลและยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาเขตแม่สอด จังหวัดตาก

2.หนังสือเลขที่ 309/2560 นางสาวธิดารัตน์ ไชยยาสืบ ไปราชการเพื่อประชุมสัมมนา สานพลังสร้างมาตราการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา กรุงเทพฯ

3.หนังสือเลขที่ 310/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาระดับชาติเปิดตัวรายงานการติดตามผลการศึกษาโลกปี 2559 ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

4.หนังสือเลขที่ 0313/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู ไปราชการเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราขภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ทะเลแก้วเกมส์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


5.หนังสือเลขที่ 041/3560 นายศิวัช ลาวัลย์วดีกุล และคณะไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรในงานกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

6.หนังสือเลขที่ 042/2560 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุจีโอโพลิเมอร์ สำหรับงานก่อสร้าง ในันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7.หนังสือเลขที่ 043/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย และคณะไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรในงานกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมพาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


8.หนังสือเลขที่ 061/2560 ได้แต่งตั้งคณะทำงานใในโครงการการเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง กำหนดติดตามแนะนำโรงเรียนในโครงการฯ ในวันที่ 9-10 กุมพาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนแม่เชีียงราย โรงเรียนห้วยขี้นก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

9.หนังสือเลขที่ 062/2560 อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง เมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 8 The 8 East Asia Summit High-Level Seminar on Sustainable Cities ในวันที่ 8 กุมพาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 10 กุมพาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน รีสอร์ทเชียงราย จังหวัดเชียงราย

10.หนังสือเลขที่ 063/2560 อาจารย์อิศรากร พัลวัลย์ ไปราชการเพื่อเข้สร่วมโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย และกำหนดนำเสนอบทความวิจัย ในวันที่ 10 กุมพาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

11.หนังสือเลขที่ 064/2560 อาจารย์จิตรลดา มูลมา ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาาาอังกฤษ ในวันที่ 13-14 กุมพาพันธ์ 2560 ณ บรุคไซต์ วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

12.หนังสือเลขที่ 070/2560 อาจารย์จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย ในวันที่ 7-8 กุมพาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวันครสวรรค์   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 08, 2017, 02:27:09 pm โดย Pr_hom »