เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการเรียน

ถ้า ย้าย สาขา จาก มหาลัยอื่น มาลง ที่ นี้ได้ ไหม๊ค่ะ

(1/1)

tianthai:
ถ้า ย้าย สาขา การ จัด การ ชุม ชน ไป ลง การ พัฒนา ชุม ชน สามารถทำได้ไหม๊ค่ะ

จาก มอ อื่น จะ ต้อง ใช้ เกณฑ์อะไร บ้าง ถ้า ในกรณีที่สามารถ ย้าย ได้

ผู้ดูแลระบบ-webboard:

   นักศึกษาสามารถติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อความถูกต้องในการถามคำตอบ

   - กองบริการการศึกษา อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น 1  โทร 054-237399 ต่อ งานกองบริการการศึกษา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version