ห้องศิษย์เก่ามร.ลป-ข่าวสารต่างๆ > ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ข่าว-ศิษย์เก่า

กพน.ขยายเวลา รับแบบฟอร์มความต้องการใช้หมวกกันน็อค ภายใน17 กย.นี้

(1/1)

พชรพร แก้วประเสริฐ:
   8)  8)  :-[  :-X   :-*   
กพน. ขยายเวลาให้นักศึกษา ภาคปกติ มารับแบบสำรวจการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อเตรียม
มอบหมวกกันน๊อคให้ ตามที่แจ้งความจำนง ขอให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้อง มารับแบบฟอร์มฯที่ กพน.ภายใน17 ก.ย.นี้


             นายบรรจง  สมศรี   ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า  ตามที่กองพัฒนานักศึกษา  ได้เชิญหัวหน้าห้อง หรือตัวแทนห้องนักศึกษา   ภาคปกติ  ในวันที่ 12 กันยายน  2555  เวลา 12.30 น. -14.00 น.  ณ ห้องโอฬารรมย์   อาคารโอฬาร  ที่ผ่านมา  เพื่อให้มารับแบบฟอร์มสำรวจการมีรถจักรยานยนต์ เพื่อพิจารณาจัดสรรหมวกกันน๊อคให้ตามความเหมาะสมและจำเป็น   แต่เนื่องจากนักศึกษา มาเข้าร่วมประชุมเป็นบางส่วน    ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา มีโอกาสได้รับหมวกกันน๊อคอย่างทั่วถึง    จึงขอให้นักศึกษามารับแบบฟอร์ม การใช้รถจักรยานยนต์และความต้องการใช้หมวกกันน๊อค เพื่อพิจารณาในการมอบหมวกกันน๊อค ในโอกาสต่อไป  โดยขอให้หัวหน้าห้อง หรือตัวแทนห้องนักศึกษา ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา
ขอให้รีบมารับแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ ด่วน...  ที่กองพัฒนานักศึกษา (ห้อง กยศ.)  ตั้งแต่วันที่ 12 – 17  กันยายน  2555 (ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณอลิศรา  ศรีกระจ่าง   กพน.  โทร 054-237399 ต่อ  1400 ) 

cocore:
 เยี่ยมมากเลยครับท่าน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version