ผู้เขียน หัวข้อ: กพน.เชิญหัวหน้าห้องนักศึกษา ภาคปกติ มารับแบบฟอร์มสำรวจการใช้รถมอเตอร์ไซด์  (อ่าน 6981 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พชรพร แก้วประเสริฐ

  • บุคคลทั่วไป

กพน.ขอเชิญหัวหน้าห้องนักศึกษาภาคปกติ ทุกคณะ ทุกห้อง ทุกชั้นปี ประชุม วันพุธที่ ๑๒ ก.ย.นี้ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องโอฬารรมย์ เพื่อสำรวจความต้องการใช้หมวกกันน๊อค


  นายบรรจง  สมศรี   ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า  ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติด้วยการณรงค์ให้มีการสวมใส่หมวกนิรภัย ๑๐๐ % ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนและภาคสังคม ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รณรงค์และส่งเสริม ให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้สวมใส่หมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
       ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา จึงได้กำหนดจัดประชุมหัวหน้าห้องนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี ทุกสาขา ทุกคณะ เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการสวมใส่หมวกนิรภัยและเพื่อให้หัวหน้าห้องรับแบบสำรวจข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ และการสวมใส่หมวกนิรภัย เพื่อให้นักศึกษากรอกข้อมูล  ในวันพุธ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร    โรจน์หิรัญ (ห้องประชุม ๒๐๐ ที่นั่ง  หลังห้องกองบริการการศึกษา อาคารโอฬาร ) ดังนั้น ทางกองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญหัวหน้าห้องนักศึกษา หรือตัวแทนห้องทุกห้อง ร่วมประชุมและรับแบบสำรวจความต้องการหมวกกันน๊อคฯ ไปแจ้งให้สมาชิกในห้องแต่ละห้องรับทราบ ตามวันเวลาดังกล่าว
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอลิศรา  ศรีกระจ่าง  โทร ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ  ๑๔๐๐ หรือ  ผอ.กองพัฒนานักศึกษา โทร ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ  ๑๔๐๔ , ๑๔๐๓ )