ห้องศิษย์เก่ามร.ลป-ข่าวสารต่างๆ > ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ข่าว-ศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่า มร.ลป.ร่วมกับ กพน.มร.ลป. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 25 ทุน

(1/1)

พชรพร แก้วประเสริฐ:
  สมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมกับ กพน.มร.ลป. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา  25 ทุน

         ผศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   พร้อมด้วย นายบรรจง  สมศรี  ผอ.กองพัฒนานักศึกษา บันทึกภาพร่วมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการนำของ นางศุภวรรณ แสงเมือง  อุปนายกฯ ประธานการมอบทุนการศึกษา และนายราชิต  ตั้งพระกิตติคุณ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง , นายเรืองฤทธิ์  แสนจิตร  คณะกรรมการสมาคมฯ และ  ดร.พัธ  ธ  รังษี  บรมวงศ์ไพศาล  กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ฯ บันทึกภาพร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลังการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่เรียนดีและช่วยเหลือกิจกรรมมหาวิทยาลัยสม่ำเสมอ จำนวน ๒๕ ทุน ๆ ละ ๕๐๐๐.-บาท(ห้าพันบาท) ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคารกองพัฒนานักศึกษา   เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ที่ผ่านมา


               

darkmany:
ิยินดีกับน้องๆที่ได้ทุนจริงคิดถึงมอจัง

mikimiki:
รับทราบ                                                                                                                          คาสิโน บาคาร่า จีคลับ casino

nookairx7:
 :P :P :P :P :P
gclub  บาคาร่าออนไลน์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version