ผู้เขียน หัวข้อ: กพน.ม.ราชภัฏลำปาง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 55 วันที่ 28 มิ.ย.นี้  (อ่าน 3023 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พชรพร แก้วประเสริฐ

  • บุคคลทั่วไป
กองพัฒนานักศึกษา  ม.ราชภัฏลำปาง  แจ้งกำหนดการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา  2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.นี้

          กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม วันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาและถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือมาแต่ช้านาน โดยกำหนดจัด  ในวันพฤหัสบดีที่ 28  มิถุนายน 2555   เวลา 07.00 น.  -16. 00 น.  ณ  หอประชุมจันทน์ผา   ซึ่งแบ่งเป็น  2  ช่วง  โดยมีกำหนดการโดยสรุปได้ดังนี้  วันพุธที่ 27  มิถุนายน  2555  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ตัวแทนห้องเรียน ห้องละ  2   คน  (ชาย –หญิง) ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู  - นักศึกษาฝ่ายพิธีการ  -  นักศึกษาจีน  พร้อมกัน  ณ หอประชุมจันทน์ผา วันพฤหัสฯ ที่ 28  มิถุนายน  2555
 ช่วงที่ 1  คณะครุศาสตร์   คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์ฯ )
เวลา 07.00 น. -07.30 น.  ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี  ทุกหมู่เรียน  นำพานลงทะเบียน  ส่งที่หอประชุมจันทน์ผา – คณะกรรมการตัดสินการประกวดพาน ) ตามกำหนดการท้ายนี้
ช่วงที่ 2   วันพฤหัสฯ ที่ 28 มิถุนายน  2555  (นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ) เริ่มเวลา 07.00 น. – 07.30 น.  ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี 
ทุกหมู่เรียน  นำพานลงทะเบียน  ส่งที่หอประชุมจันทน์ผา – คณะกรรมการตัดสินการประกวดพาน ) ตามกำหนดการท้ายนี้
          ในส่วนของภาคบ่าย  เริ่มเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่พบรุ่นน้อง ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด     ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง  จึงขอเชิญนักศึกษารุ่นพี่ร่วมพบปะรุ่นน้องด้วย และขอเชิญคณาจารย์ คณะต่างๆ  ร่วมกิจกรรมและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาในคณะต่างๆ ตามสังกัดด้วย

        กองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา  ม.ราชภัฏลำปาง  จึงขอเชิญนักศึกษา ภาคปกติ ทุกชั้นปี  ทุกหมู่เรียน   ส่งตัวแทนร่วมพิธีไหว้ครู  และขอเรียนเชิญผู้บริหาร  คณาจารย์ ทุกท่าน ร่วมพิธี  (การแต่งกาย  - สวมชุดเบลเซอร์  หรือชุดสุภาพ หรือสวมครุยวิทยฐานะ ทับด้านนอก)

      หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร 054-237399 ต่อ 1400 , 4102 , 4104 ,1403 )พชรพร แก้วประเสริฐ

  • บุคคลทั่วไป
กองพัฒนานักศึกษา  ม.ราชภัฏลำปาง  แจ้งกำหนดการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา  2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.นี้

          กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม วันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาและถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือมาแต่ช้านาน โดยกำหนดจัด  ในวันพฤหัสบดีที่ 28  มิถุนายน 2555   เวลา 07.00 น.  -16. 00 น.  ณ  หอประชุมจันทน์ผา   ซึ่งแบ่งเป็น  2  ช่วง  โดยมีกำหนดการโดยสรุปได้ดังนี้  วันพุธที่ 27  มิถุนายน  2555  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ตัวแทนห้องเรียน ห้องละ  2   คน  (ชาย –หญิง) ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู  - นักศึกษาฝ่ายพิธีการ  -  นักศึกษาจีน  พร้อมกัน  ณ หอประชุมจันทน์ผา วันพฤหัสฯ ที่ 28  มิถุนายน  2555
 ช่วงที่ 1  คณะครุศาสตร์   คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์ฯ )
เวลา 07.00 น. -07.30 น.  ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี  ทุกหมู่เรียน  นำพานลงทะเบียน  ส่งที่หอประชุมจันทน์ผา – คณะกรรมการตัดสินการประกวดพาน ) ตามกำหนดการท้ายนี้
ช่วงที่ 2   วันพฤหัสฯ ที่ 28 มิถุนายน  2555  (นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ) เริ่มเวลา 07.00 น. – 07.30 น.  ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี 
ทุกหมู่เรียน  นำพานลงทะเบียน  ส่งที่หอประชุมจันทน์ผา – คณะกรรมการตัดสินการประกวดพาน ) ตามกำหนดการท้ายนี้
          ในส่วนของภาคบ่าย  เริ่มเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่พบรุ่นน้อง ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด     ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง  จึงขอเชิญนักศึกษารุ่นพี่ร่วมพบปะรุ่นน้องด้วย และขอเชิญคณาจารย์ คณะต่างๆ  ร่วมกิจกรรมและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาในคณะต่างๆ ตามสังกัดด้วย

        กองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา  ม.ราชภัฏลำปาง  จึงขอเชิญนักศึกษา ภาคปกติ ทุกชั้นปี  ทุกหมู่เรียน   ส่งตัวแทนร่วมพิธีไหว้ครู  และขอเรียนเชิญผู้บริหาร  คณาจารย์ ทุกท่าน ร่วมพิธี  (การแต่งกาย  - สวมชุดเบลเซอร์  หรือชุดสุภาพ หรือสวมครุยวิทยฐานะ ทับด้านนอก)

      หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร 054-237399 ต่อ 1400 , 4102 , 4104 ,1403 )