ผู้เขียน หัวข้อ: กพน.มรลป.ร่วมกับตำรวจสันติบาลลำปางจัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  (อ่าน 2742 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พชรพร แก้วประเสริฐ

  • บุคคลทั่วไป
กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมกับหน่วยตำรวจสันติบาลลำปางจัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

            ผศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า  สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ภายใต้ชื่อ “โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในกลุ่มนักเรียน  นักศึกษา  เข้ามามีส่วนร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสันติบาล  ช่วยในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก  สร้างค่านิยม ให้มีความจงรักภักดี  เคารพ เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ  และในส่วนของจังหวัดลำปาง  ได้มอบให้ตำรวจสันติบาล เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ซึ่งจัดนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๘๐   คน   โดยจัดในวันพุธที่ ๒๗  มิถุนายน   ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐  น.  ณ ห้องประชุม ๒๐๐ ที่นั่ง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ(ฝั่งด้านหลังกองบริการการศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ ผู้สนใจ ร่วมพิธีเปิดโครงการเวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง โทร ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๑๔๐๔,๑๔๐๓)       
                                       -------------------------- 
                                                                      กพน.-มร.ลป. - ข่าว