ห้องศิษย์เก่ามร.ลป-ข่าวสารต่างๆ > ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ข่าว-ศิษย์เก่า

กพน. ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งข่าว ถึงนักศึกษา กยศ.

(1/1)

พชรพร แก้วประเสริฐ:
กพน. ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งข่าว ถึงนักศึกษา กยศ.

ขอให้นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่  และรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ทุกคน  เข้าประชุมเพื่อ
รับฟังคำชี้แจงการขอกู้ยืมเงิน ฯ  ภาคเรียนที่  1/2555   ในวันอาทิตย์ที่ 24  มิถุนายน 2555   เวลา 13.30 น.  ณ หอประชุมจันทน์ผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย  ร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย)
( นักศึกษา กยศ. มีปัญหาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งาน กยศ. กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   โทร  054-237399  ต่อ 1400 /  หรือสอบถามทาง อีเมล  pat_suphat@hotmail.com  / boltunseen@gmail.com หรือ jaxxza_pro@hotmail.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version