เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการเรียน

การย้ายคณะ/สาขา

(1/1)

sane:
สอบถาม
1.  การย้ายคณะ/สาขา  สามารถทำได้หรือไม่ 
2.  ถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
การย้ายคณะ/สาขา
สามารถทำได้คับ ให้นักศึกษาติดต่อฝ่าย งานหลักสูตร หรืองานทะเบียนและปประมวลผล ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
 :D ;D :D ;D

Mr.Stanger:
สามารถทำได้ครับ  ถ้าย้ายต่างคณะ ต้องดูผลการเรียนและรายวิชาเทียบโอนอีกทีครับ

ถ้าต้องการย้ายจริง ให้ย้ายในเทอมที่ 1 เลย  ถ้าทำการย้ายเทอม 2  ซึ่งไม่สามารถทำได้ ต้องทำการลงทะเบียนใหม่อย่างเดียว (**ทำการย้ายต่างคณะ)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version