ผู้เขียน หัวข้อ: สถาบันวิจัยราชภัฏลำปางรุกพัฒนาคณาจารย์เพิ่มสมรรถนะการบริการวิชาการแก่สังคม  (อ่าน 5405 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
สถาบันวิจัยราชภัฏลำปางรุกพัฒนาคณาจารย์
เพิ่มสมรรถนะการบริการวิชาการแก่สังคม
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการแก่สังคมและชุมชนแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย หวังสร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์ในการบริการวิชาการสังคมและชุมชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัย
   ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ครั้งที่  ๒  โดยมีกำหนดในการจัดในวันที่ ในวันจันทร์ที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น. ณ  ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น  ๒  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นอาจารย์ประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างทั้งมีบรรจุใหม่และที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้วซึ่งคณาจารย์ทุกท่านจะต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ซึ่งเป็นภาระหน้าที่และบทบาทตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   ในการจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ครั้งที่  ๒ นั้นทางสถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งหวังที่จะให้คณาจารย์ได้รับทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมทั้งวิธีการหรือแนวทางในการบริการวิชาการตามความต้องการของสังคมหรือชุมชนต่าง ๆ ที่มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปตามพื้นฐานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้นได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  สำราญใจ  อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร