ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งกำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตของม.ราชภัฏลำปางและกำหนดการฝึกซ้อม  (อ่าน 5159 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
แจ้งกำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตของม.ราชภัฏลำปางและกำหนดการฝึกซ้อม
   ม.ราชภัฏลำปางแจ้งกำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยกำหนดถ่ายรูปหมู่วันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๕๓ สำหรับบัณฑิต(ปริญญาตรี) และวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๕๓ สำหรับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และบัณฑิตกิตติมศักดิ์
   เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๓ โดยมี ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมธัญธร ชั้น ๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการแจ้งกำหนดการในฝึกซ้อมบัณฑิตและการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตด้วยโดยการฝึกซ้อมฯจะมีตามกำหนดการเดิมคือการซ้อมย่อยจะดำเนินการฝึกซ้อมในวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งในวันที่ ๔ จะเป็นการปฐมนิเทศบัณฑิตก่อนการฝึกซ้อม ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   และในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้น ในภาคเช้าจะเป็นพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีจะเป็นการซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกสาขาตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ส่วนภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปจะเป็นการซ้อมใหญ่ของบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   สำหรับกำหนดการถ่ายรูปหมู่ของบัณฑิตนั้นทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้บัณฑิตถ่ายรูปหมู่ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาหน้ากองพัฒนานักศึกษาหลังเดิม ส่วนมหาบัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์กำหนดถ่ายภาพหมู่ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแสดงความยินดีบัณฑิต โดยทางมหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการของมหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตเพื่อเป็นที่ระลึกตามวันและเวลาดังกล่าว
   นอกจากนี้ในที่ประชุมโดย ผศ.สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งในที่ประชุมถึงการปิดประตูทางเข้า- ออก มหาวิทยาลัย ประตู ๒ ในวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้ฝ่ายอาคารสถานที่ดำเนินการตกแต่งซุ้มประตูแสดงความยินดีกับบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตและครอบครัวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในวันแสดงความยินดี โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้ติดต่อราชการใช้ประตูทางเข้า-ออก ประตู ๔ (หน้าอาคารโอฬารฯ) เป็นประตูทางเข้าหลักแทนในช่วงเวลาดังกล่าวและทางมหาวิทยาลัยขออภัยและขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วย