ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 28 ตุลาคม 2564  (อ่าน 4722 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1214
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 28 ตุลาคม 2564
« เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2021, 05:03:28 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2320/2564  รศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  ไปราชการเพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล คุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ  และรางวัลครูขวัญศิษย์  ประจำปี 2564  ณ ห้องประชุมพระบาท 1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/jRJwgb4J#Ry6eMkzHAZh1jCTezGhhXG8YlwvFvuM33pE7vuppXms

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2327/2564  ผศ.เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา  และคณะ  ไปราชการเพื่อรับรอง รมต.อว. ณ วัดบุญวาทย์วิหาร  ระหว่างวันที่  29 - 31  ตุลาคม  2564 
https://mega.nz/file/TVQUTbYb#iMIBcW3cNp6kH4CIWKjJ_lMc3Rl2FCgFbFC6Y2Bt42o

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2316/2564 ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่เก็บสำรวจข้อมูล  ณ  ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  27  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/3YYQCJrR#duPgWIvPRr1uK_ZlF14GKfnLiwXSz2NbMwB_8QyBZ4M

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2315/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ติดตามข้อมูลการเก็บแบบสอบถาม  ณ  พื้นที่อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  27  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/HRYymDqZ#QHfhfhBi2SciucxcfCgYvOa2KFZ0LIVp3T4ybPtXNwk

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2317/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  ในวันที่  27  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/iZICRBhI#oMpx59i6KWSt7Xzq8Lxsub_r2zC0zbUgRZlztAlbO6M

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2318/2564  ผศ.ณัฐกฤษฎ์  ธรรมกวินวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดเวทีสอบทานข้อมูลคนจนและชี้แจงเครื่องมือสอบทาน  ครั้งที่ 1  ณ  พื้นที่ตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  5  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/7QIGCDhT#JYJA6fiUOBgv0IL_f6lafX7Ty5saxSiBi-F76oe5MUU

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2326/2564  อ.เสาวรีย์  บุญสา  ไปราชการเพื่อ  นำเสนอข้อมูลและแผนยุทธศาสตร์  ณ  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  31 ตุลาคม - 1  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/PFByhDjJ#OwDhReLGlY-zMBWrfCZQ72sb7NS_Ph8J3LLsHjSklbA

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2319/2564  ผศ.เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา  ไปราชการเพื่อ  รับรอง คณะรัฐมนตรี  ณ  วัดบุญวาทย์วิหาร ระหว่างวันที่ 29  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/uJAyBLBQ#gqUK7wid9WDhAdhjEHOfP_W2EQZPAGH2bDpMD7S8s6o


คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  457/2564  ผศ.สรัชนุข บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  29-31  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/SEISkZiJ#oViM58zUAfLigTekCqiBFo67AsQaSM-FcqHXvUXCGwU

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  466/2564  อ.พิมาย  วงค์ทา  ไปราชการเพื่อ  ปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  1 - 6  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/LUAw1BZZ#9LmmqLyuQCEoG_nvcjlCSyM2qVeA3HXBzdclkgSp410

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  446/2564  อ.ชุตินิษฐ์  ปานคำ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองง่า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน ในวันที่  26 และ 29-31  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/OUQ03bZa#cmsgozRRYrAoGx4EON-MJaAmrfMgpCNtX3Ux9VUne10

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  451/2564  รศ.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  และคณะ  ไปราชการเพื่ออบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านวิชาชีพและภาษีอากร  ณ  โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  3 - 5  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/CAAA0DAK#aT9jpEh8kwoof0B9FDCCJjARu776i56pP8a1rE3vqQQ

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  452/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ   ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  26 - 27  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/vdAWHBQT#iZXZwaNgNVuXjW8uYTr_zGFuvhU6paDPbOl8zd-dnqk

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  453/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  21  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/HYAGWTLR#rX4xH9ctcHUOBKFGpG2iLDwtM_0_B8zxnwCahPOdZVQ

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  454/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 4 - 7  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/3ZZyCDpI#jmpu40CQZtngHOBeq7LF12BybiUpv68KvvdI3QffqE4

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  455/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ    ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  11 - 14  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/bVR20ZDT#eQ5y6Uf9TR8bX5qeoO3uKqhMyg1QxhgqXt-_VwPT2bM

9.  คำสั่งไปราชการเลขที่  456/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  18  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/qFAA3JhA#NJNOeEYEAbIkjMV2qEvErHgewmkl6oMknU-KjXK_6Qs

10.  คำสั่งไปราชการเลขที่  447/2564  อ.สุพรรณี  คำวาส  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ในวันที่  27  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/WdYQCRbQ#erSKBNQegL-qBOqiapUJYWeD3W923RXGkQ0wXFRmOSg

11  คำสั่งไปราชการเลขที่  458/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้  หมู่ที่ 4 ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  30  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/XNIUQbIJ#YaqMOTK1p0EQJvIYYwATMcv-mYKOYFibKbBioIlcRes

12.  คำสั่งไปราชการเลขที่  459/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่  3  ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  31  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/yMZi3JAC#f19I8W0y9k9DGWWvAUmHnDi5Q4Bhq_IENqRO9RKfzI0

13.  คำสั่งไปราชการเลขที่  460/2564  ผศ.จรีภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 3  ตำบลวอแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/qRRUFbKQ#5qjhAtF2t63BDALUhnL8YgAEgCLq2dciIl4nSESj7rE

14.  คำสั่งไปราชการเลขที่  461/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  2  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/7MAWQZoa#rK2jhCkr6EPQBw0xetQh4PziRMbNkSWwOiaAofqdJRQ

15.  คำสั่งไปราชการเลขที่  462/2564  ผศ.จรีภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่  3  ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/nRBSQJCA#1mzvB_-MIH3rhqpoPaKEg4c2TAmysz-y61P5hpeO-ME

16  คำสั่งไปราชการเลขที่  463/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศืพันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่  3  ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  9  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/qQQCWZ4D#fznNX1-CYPCavEPWpwGWUvNzjwl1tt1Vdao-q-2R3d0

17.  คำสั่งไปราชการเลขที่  464/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 4  ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  10  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/qVRE0L7R#iQTZSZAjDyX8P5xujth1T_9Z4R3hVre3ibyi29j2EdM

18  คำสั่งไปราชการเลขที่  465/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่  4  ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  6  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/vBZSxJYb#GMjA5jUh-POwPontfMol0Iv_lb_DKY0QsQc6Z6RQbOM